[ MENU DODATKOWE ]Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-68-85
e-mail: anna.wozniak@up.lublin.pl
www: dos.up.lublin.pl
Dyrektor: mgr inż. Anna Woźniak,
tel. 81-445-68-85
e-mail: anna.wozniak@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Pozostali pracownicy

 • mgr Izabela Banak, starszy specjalista, tel. 81-445-66-99
  e-mail: izabela.cholewinska@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr Iwona Joć, specjalista, tel. 81-445-66-45
  e-mail: iwona.joc@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • dr inż. Zdzisław Kaczmarski, starszy specjalista, tel. 81-445-61-22
  e-mail: zdzislaw.kaczmarski@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr inż. Magdalena Koczy-Ścibura, specjalista, tel. 81-441-14-81 do 83 w.127
  e-mail: magdalena.koczy@up.lublin.pl / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr inż. Dorota Kowalska, starszy referent, tel. 81-441-14-81 do 83 w.127 / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr Emilia Królikowska, specjalista, tel. 81-441-14-81 do 83 w.127
  e-mail: emilia.krolikowska@up.lublin.pl / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr inż. Edyta Kutnik, specjalista, tel. 81-445-69-99
  e-mail: edyta.kutnik@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr inż. Magdalena Łukasik, specjalista ds osób niepełnosprawnych, tel. 81-445-65-40
  e-mail: magdalena.lukasik@up.lublin.pl / stanowisko ds. osób niepełnosprawnych
 • mgr inż. Katarzyna Oleszek, starszy specjalista, tel. 81 441 14 81 do 83 w. 109
  e-mail: stypendia@up.lublin.pl, katarzyna.oleszek@up.lublin.pl / Biuro Stypendiów Studenckich
 • dr inż. Magdalena Patro, specjalista, tel. 81-445-65-88
  e-mail: magdalena.patro@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr inż. Beata Piętas, starszy specjalista, tel. 81-445-65-88
  e-mail: beata.pietas@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr Monika Puchacz, specjalista / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr inż. Ewa Rypulak, specjalista, tel. 81-441-14-81 w.108
  e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr Joanna Teter, specjalista, tel. 81-441-14-81 wew.108
  e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr inż. Anna Wąchała, starszy referent / Biuro Stypendiów Studenckich