[ MENU DODATKOWE ]Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-60, fax 81-531-96-69
e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl
Kierownik: mgr inż. Marianna Michałek, Kierownik Dziekanatu
tel. 81-531-96-60
e-mail: marianna.michalek@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy