[ MENU DODATKOWE ]Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sawicka, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-87
e-mail: barbara.sawicka@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Asystenci