[ MENU DODATKOWE ]Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Mleko, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny
tel. 81-462-33-47
e-mail: dairywhey@tlen.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  • dr Maciej Nastaj, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-48
   e-mail: mnasty@o2.pl

  Pozostali pracownicy