[ MENU DODATKOWE ]Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, profesor zwyczajny
tel. 81-445-60-57
e-mail: jerzy.paleolog@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Wykładowcy

  • dr Katarzyna Czepiel - Mil, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-62
   e-mail: kahac@wp.pl

  Pozostali pracownicy

  • prof. dr hab. Roman Dziedzic, profesor, tel. 81-445-68-80
   e-mail: roman.dziedzic@up.lublin.pl / Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
  • mgr inż. Krzysztof Olszak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-82 / Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
  • mgr inż. Wojciech Sekuła, starszy technik, tel. 81-445-66-56
  • mgr inż. Witold Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-64 / Pracownia Bioindykacji Środowiska
  • mgr Urszula Wójcik, starszy technik, tel. 81-445-66-56
   e-mail: katedra.zoologii@up.lublin.pl