[ MENU DODATKOWE ]Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-34, fax 81-531-83-29
e-mail: TKR@up.lublin.pl
www: http://kemiz.up.lublin.pl/
Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, adiunkt
tel. 81-531-97-34
e-mail: stanislaw.parafiniuk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Edmund Lorencowicz, profesor, tel. 81-531-97-36; kom.603708999
  e-mail: edmund.lorencowicz@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych
 • prof.dr hab. Janusz Nowak, profesor, tel. 81-531-97-33
  e-mail: janusz.nowak@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

Profesorowie uczelni

 • dr hab. inż. Sławomir Kocira, profesor uczelni, tel. 81-531-97-35
  e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej

Adiunkci

 • dr hab. inż. Magdalena Kachel, adiunkt, tel. 81-531-97-31
  e-mail: magdalena.kachel@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych
 • dr hab. inż. Milan Koszel, adiunkt, tel. 81-531-97-32
  e-mail: milan.koszel@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, adiunkt, tel. 81-531-97-31
  e-mail: artur.kraszkiewicz@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych
 • dr inż. Artur Przywara, adiunkt, tel. 81-531-97-32
  e-mail: artur.przywara@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

Wykładowcy

 • mgr inż. Anna Krawczuk, wykładowca, tel. 81-531-97-30
  e-mail: anna.krawczuk@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Lidia Duda, starszy specjalista inż.-techn., tel. 81-531-97-29
  e-mail: lidia.duda@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • dr inż. Witold Kowalik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-29
  e-mail: witold.kowalik@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • Marian Przywara, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-29
  e-mail: marian.przywara@up.lublin.pl / Laboratorium Technik Aplikacji Agrochemikaliów

Doktoranci

 • mgr inż. Kamil Depo, doktorant / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • mgr Alaa Kamel Subr, doktorant, tel. 81 531-97-29 / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • mgr inż. Magdalena Kołtun, doktorant / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel, profesor emerytowany, tel. 81-531-97-34