foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Przewody doktorskie 2015

19.06.2015

Tytuł pracy: "Koncentrat białek serwatkowych jako surowiec do otrzymywania suplementów diety dla sportowców i osób aktynych fizycznie".  

 

Promotor: 

prof. dr hab. Stanisław Mleko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

  1. dr hab. inż. Lesław Juszczak prof. nadzw. UR w Krakowie
  2. prof. dr hab. Waldemar Gustaw Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data publicznej obrony:  22.09.2015 r.

Data uzyskania stopnia:  28.09.2015 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia mleka