BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Efekty kształcenia

« wstecz

 • Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika

 

Uchwała nr 64 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Zootechnika 

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 1 stopień 

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 2 stopień 

 

 

 • Efekty kształcenia na kierunku Ochrona środowiska

 

Uchwała nr 63/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Ochrona środowiska 

Efekty kształcenia na kierunku Ochrona środowiska 1 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Ochrona środowiska 1 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Ochrona środowiska 1 stopnia 3 

Efekty kształcenia na kierunku Ochrona środowiska 2 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Ochrona środowiska 2 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Ochrona środowiska 2 stopnia 3 

 

Uchwała 30/2016-2017 z dnia 24.02.2017 w sprawie zatwierdzenia udoskonalonych efektów kształcenia na kierunku ochrona środowiska

 

 

 • Efekty kształcenia na kierunku Biologia

 Uchwała nr 59/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Biologia 

Efekty kształcenia Biologia 1 stopień  

Efekty kształcenia Biologia 2 stopień  

 

Uchwała 38/2017-2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 59/2011-2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku biologia

 

 

 

 • Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Uchwała nr 60/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku BHP 

Efekty kształcenia na kierunku BHP 1 stopnia 

Uchwała nr 21/2014_2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku BHP 

Efekty kształcenia na kierunku BHP 2 stopnia 

 

Uchwała 56/2015-2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (64,7%) oraz w obszarze nauk technicznych (35,3%)

 

załącznik - opis efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia

 

 

 • Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo żywności

Uchwała nr 61/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo żywności 

Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo żywności 

 

 

 • Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo

 

uchwała nr 54/2016 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 

załącznik nr 1 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

załącznik nr 2 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

Uchwała nr 62/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 1 stopnia 

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 2 stopnia 

 

 

 • Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt

 

Uchwała nr 79/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 3 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 3 

 

  

 • Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 

Uchwała nr 17/2016-17 w sprawie utworzenia studiów I stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

Uchwała nr 3/2015-16 w sprawie utworzenia studiów II stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopień 

Tabela odniesiesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych II stopień -1 

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez efekty kierunkowe - 1 

 

  

 • Efekty kształcenia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

 

Uchwała nr 20/2014-2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 

Efekty kształcenia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 2 stopnia 

 

 

 • Efekty kształcenia na kierunku Pielęgnacja zwierzą i animaloterapia

 

Efekty kształcenia na kierunku Pielęgnacja zwierzą i animaloterapia 

 

 • Efekty kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana

 

Uchwała 89/2016-2017 z dnia 22.09.2017 w sprawie dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne do zakładanych efektów kształcenia

 

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

 

Data aktualizacji: 25 kwietnia 2018 r.