Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - ARCHIWUM

Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna - studia II st. stacjonarne

 

 

SEMESTR I

 

Język obcy specjalistyczny Angielski

Język obcy specjalistyczny Niemiecki

Język obcy specjalistyczny Francuski

Język obcy specjalistyczny Rosyjski

Biologia molekularna

Statystyka i doświadczalnictwo

Ekologia szkodników roślin

Zoogeografia owadów

Rolnictwo zrównoważone / Ogrodnictwo zrównoważone

Metodologia doświadczalnictwa

Genetyka odporności roślin

Pracownia bakteriologiczna

Organizacja kontroli fitosanitarnej

Zrównoważona ochrona roślin przed chwastami

 

 

SEMESTR II

 

Język obcy specjalistyczny  2 Angielski

Język obcy specjalistyczny  2 Niemiecki

Język obcy specjalistyczny  2 Francuski

Język obcy specjalistyczny  2 Rosyjski

Mechanizmy odporności roślin na agrofagi

Mechanizmy odporności agrofagów na pestycydy

Mykotoksyny i grzyby toksynotwórcze

Pracownia entomologiczna

Ekologia mikroorganizmów

Przedmiot do wyboru 1 - blok a - Choroby roślin ogrodowych

Przedmiot do wyboru 1 - blok a - Grzyby nadrzewne i ich znaczenie

Przedmiot do wyboru 2 - blok a - Ochrona upraw leśnych

Przedmiot do wyboru 2 - blok a - Ochrona roślin sadowniczych

Seminarium dyplomowe 1

Pestycydy i ekologiczne skutki ich stosowania

 

  

SEMESTR III

 

GMO i bioetyka w ochronie roślin

Monitoring szkodników roślin

Przedmiot do wyboru 1 - blok b - Społeczeństwa owadów

Przedmiot do wyboru 1 - blok b - Owady w służbie człowieka

Przedmiot do wyboru 2 - blok b - Ochrona roślin w uprawach ekologicznych

Przedmiot do wyboru 2 - blok b - Ochrona roślin klimatu ciepłego

Seminarium dyplomowe 2

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

 

 

 

 

 

 

 

« wstecz