Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - ARCHIWUM

Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna - studia I st. stacjonarne

  

SEMESTR I

 

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Wychowanie fizyczne 1

Botanika z fitofenologią

Fizjologia roślin

Chemia

Gleboznawstwo

Ekologia ogólna

Przedmiot humanistyczny 1 - Ekonomia

Przedmiot humanistyczny 1 - Zarządzanie

Przedmiot humanistyczny 2 - Etyka

Przedmiot humanistyczny 2 - Socjologia

BHP, ergonomia i ochrona własności intelektualnej

Żywienie roślin

Technologia informatyczna

 

 

SEMESTR II

 

Język obcy 2 - Angielski

Język obcy 2 - Niemiecki

Język obcy 2 - Francuski

Język obcy 2 - Rosyjski

Wychowanie fizyczne 2

Uprawa roślin rolniczych

Uprawa roślin ogrodniczych

Uprawy leśne

Herbologia

Wybrane działy zoologii

Podstawy wirusologii, bakteriologii i mykologii

Przedmiot do wyboru 1- blok a - Ekologia kwitnienia i zapylania roślin

Przedmiot do wyboru 1 - blok a - Biologiczne aspekty inwazji roślinnych

Przedmiot do wyboru 2 - blok a - Roślina w warunkach stresowych

Przedmiot do wyboru 2 - blok a - Mikroelementy a choroby metaboliczno-fizjologiczne roślin

 

 

SEMESTR III

 

Język obcy 3 - Angielski

Język obcy 3 - Niemiecki

Język obcy 3 - Francuski

Język obcy 3 - Rosyjski

Entomologia ogólna

Entomologia stosowana 1

Fitopatologia ogólna

Fitopatologia szczegółowa 1

Genetyka

Podstawy prawne ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej

Ekonomika ochrony roślin

Przedmiot do wyboru 1 - blok b - Funkcjonowanie i ochrona siedlisk słodkowodnych

Przedmiot do wyboru 1 - blok b - Ekologia roślin

Przedmiot do wyboru 2 - blok b - Rachunkowość i finanse

Przedmiot do wyboru 2 - blok b - Zarządzanie jakością

Przedmiot do wyboru 3 - blok b - Metale ciężkie w życiu człowieka

Przedmiot do wyboru 3 - blok b - Rośliny użytkowe ze stanu naturalnego

Przedmiot do wyboru 4 - blok b - Biologia i wartość użytkowa roślin warzywnych

Przedmiot do wyboru 4 - blok b - Rośliny przyprawowe i lecznicze

 

 

SEMESTR IV

 

Język obcy 4 - Angielski

Język obcy 4 - Niemiecki

Język obcy 4 - Francuski

Język obcy 4 - Rosyjski

Entomologia stosowana 2

Fitopatologia szczegółowa 2

Biotechnologia roślin

Metody i technika ochrony roślin

Pracownia fitopatologiczna

Techniki entomologiczne

Przedmiot do wyboru 1 - blok c - Owoce tropikalne

Przedmiot do wyboru 1 - blok c - Enologia

Przedmiot do wyboru 2 - blok c - Uprawa roślin kwietnikowych i rabatowych

Przedmiot do wyboru 2 - blok c - Uprawa kwiatów ciętych i roślin doniczkowych

Przedmiot do wyboru 3 - blok c - Nasiennictwo

Przedmiot do wyboru 3 - blok c - Szkółkarstwo

 

 

SEMESTR V

 

Organizmy pożyteczne i ich powiązania z agrofagami

Diagnostyka patogenów roslin 1

Diagnostyka szkodników roślin 1

Diagnostyka mikroorganizmów kwarantannowych

Techniki molekularne w diagnostyce fitopatologicznej

Doradztwo i organizacja ochrony roślin

Programy komputerowe w ochronie roślin

Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin

Przedmiot do wyboru 1 - blok d - Entomopatogeny i ich znaczenie biocenotyczne

Przedmiot do wyboru 1 - blok d - Grzyby w aeroplanktonie

Przedmiot do wyboru 2 - blok d - Szkodniki upraw małoobszarowych

Przedmiot do wyboru 2 - blok d - Szkodniki roślin przyprawowych i leczniczych

Przedmiot do wyboru 3 - blok d - Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka

Przedmiot do wyboru 3 - blok d - Nowe tendencje w ochronie terenów zieleni

 

SEMESTR VI

 

Diagnostyka patogenów roślin 2

Diagnostyka szkodników roślin 2

Biologiczna ochrona roślin

Procedury i praktyki w laboratoriach granicznych

Ochrona owadów

Przedmiot do wyboru 1 - blok e - Mikroorganizmy szkodliwe dla roślin leczniczych i przyprawowych

Przedmiot do wyboru 1 - blok e - Choroby przechowalnicze płodów ogrodniczych

Przedmiot do wyboru 2 - blok e - Owady zapylające w produkcji roślinnej

Przedmiot do wyboru 2 - blok e - Entomologia sanitarna

Przedmiot do wyboru 3 - blok e - General plant protection

Przedmiot do wyboru 6 - blok e - Ochrona drzew i krzewów iglastych

Praktyka zawodowa - 6 tygodni

Seminarium dyplomowe 1

 

 

SEMESTR VII

 

Mikroorganizmy środowiska glebowego i ich wpływ na rośliny

Praktikum z ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej

Integrowana ochrona roślin

Przedmiot do wyboru 1 - blok f - Zagrożenia chorobowe roślin uprawianych pod osłonami

Przedmiot do wyboru 1 - blok f - Udział chwastów w przedłużaniu łańcucha infekcyjnego

Przedmiot do wyboru 2 - blok f - Owady w ekosystemie miejskim

Przedmiot do wyboru 2 - blok f - Owady jako bioindykatory stanu środowiska

Przedmiot do wyboru 3 - blok f - Choroby roślin egzotycznych

Przedmiot do wyboru 3 - blok f - Choroby fitoplazmatyczne roślin

Seminarium dyplomowe 2

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 


 

 

« wstecz