Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - ARCHIWUM

Ogrodnictwo - studia I st. niestacjonarne

 

Semestr I (6 zjazdów)

 

Botanika 1

Chemia z biochemią 1

Przedmiot humanistyczny I - Ekonomia

Przedmiot humanistyczny I - Socjologia

Agrometeorologia

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

 

Semestr II  (8 zjazdów)

 

Botanika 2

Chemia z biochemią 2

Gleboznawstwo

Mikrobiologia

Przedmiot humanistyczny II - Etyka

Przedmiot humanistyczny II - Historia ogrodnictwa

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1- Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

 

Semestr III  (9 zjazdów)

 

Technologia informatyczna

Fizjologia roślin

Genetyka i hodowla roślin

Uprawa roli i roślin

Język obcy 2 - Angielski

Język obcy 2 - Niemiecki

Język obcy 2 - Francuski

Język obcy 2 - Rosyjski

Zielarstwo

Maszyny i urządzenia ogrodnicze

 

Semestr IV  (8 zjazdów)

 

Nasiennictwo

Herbologia

Dendrologia

Język obcy 3 - Angielski

Język obcy 3 - Niemiecki

Język obcy 3 - Francuski

Język obcy 3 - Rosyjski

Żywienie roślin

Szkółkarstwo

Nawadnianie w ogrodnictwie - praktikum

Rośliny ozdobne 1

 

PRODUKCJA OGRODNICZA I ZIELARSKA

 

Semestr V  (9 zjazdów)

 

Rośliny ozdobne 2*

Sadownictwo 1* 

Warzywnictwo 1*

Ekologia i ochrona środowiska*

Język obcy 4 - Angielski

Język obcy 4 - Niemiecki

Język obcy 4 - Francuski

Język obcy 4 - Rosyjski

Ochrona roślin. Fitopatologia*

 

Semestr VI  (9 zjazdów)

 

Sadownictwo 2*  

Warzywnictwo 2* 

Kształtowanie terenów zieleni*

Ochrona roślin. Nauka o szkodnikach roślin*

Warzywa mało znane i rośliny przyprawowe

Ocena jakości produktów ogrodniczych

Produkcja roślin doniczkowych i na kwiat cięty

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - General Horticulture

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Język obcy Rosyjski

 

Semestr VII  (9 zjazdów)

 

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej*

Biotechnologia roślin*

Ochrona roślin. Metody i środki*

Przechowalnictwo płodów ogrodniczych

Nowoczesne technologie w produkcji owoców ziarnkowych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Uprawa roślin warzywnych na nasiona

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Technologia produkcji nasion roślin zielarskich

Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej*

Seminarium dyplomowe 1   

Praktyka zawodowa (8 tygodni)*

 

Semestr VIII  (9 zjazdów)

 

Uprawa roślin jagodowych

Szkółkarstwo ozdobne

Produkcja warzyw pod osłonami

Grzyby uprawne

Intensyfikacja produkcji owoców pestkowych

Ekologiczna produkcja warzyw i owoców

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/1 - Przyspieszona uprawa warzyw

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/1 - Terapie naturalne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/2 - Pędzenie warzyw

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/2 - Specjalizacja regionalna w produkcji warzyw

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/3 - Wykorzystanie metod laboratoryjnych w diagnostyce jakości pozbiorczej materiału roślinnego

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/3 - Fizjologiczne parametry starzenia kwiatów i zieleni ciętej

Seminarium dyplomowe 2 

Przygotowanie pracy inżynierskiej i egzamin dyplomowy

 

 

TERENY ZIELENI I DEKORACJE ROŚLINNE

 

Semestr V  (9 zjazdów)

 

Rośliny ozdobne 2* 

Sadownictwo 1*  

Warzywnictwo 1*  

Ekologia i ochrona środowiska*

Język obcy 4 - Angielski

Język obcy 4 - Niemiecki

Język obcy 4 - Francuski

Język obcy 4 - Rosyjski

Ochrona roślin. Fitopatologia*

 

Semestr VI  (9 zjazdów)

 

Sadownictwo 2*  

Warzywnictwo 2* 

Kształtowanie terenów zieleni*

Ochrona roślin. Nauka o szkodnikach roślin*

Historia sztuki ogrodowej  

Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych do terenów zieleni

Komputerowe metody wspomagania projektowania

Przedłużanie trwałości i przechowywanie kwiatów

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Rośliny egzotyczne do suchych bukietów

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Bezglebowe uprawy ogrodnicze

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Język obcy Rosyjski

 

 

Semestr VII  (9 zjazdów)

 

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej*

Biotechnologia roślin*

Ochrona roślin. Metody i środki*

Planowanie przestrzenne

Zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleni

Rewaloryzacja dawnych założeń ogrodowych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Nowe trendy w hodowli ozdobnych roślin ogrodniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Hodowla odpornościowa ozdobnych roślin ogrodniczych

Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej*

Seminarium dyplomowe 1   

Praktyka zawodowa (8 tygodni)*

 

 

Semestr VIII  (9 zjazdów)

 

Podstawy dekoracji roślinnych

Budowa i pielęgnacja terenów zieleni

Projektowanie terenów zieleni

Hortiterapia

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/1 - Awifauna w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/1 - Ochrona upraw nasiennych i szkółkarskich przed chwastami

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/2 - Walory dekoracyjne roślin warzywnych i zielarskich

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/2 - Nawadnianie w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/3 - Tereny zieleni w obszarach chronionych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 8/3 - Chirurgia drzew i krzewów

Seminarium dyplomowe 2  

Przygotowanie pracy inżynierskiej i egzamin dyplomowy

 

 

 

« wstecz