Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - ARCHIWUM

Ogrodnictwo - studia II st. stacjonarne

  

PRODUKCJA OGRODNICZA

 

Semestr I

 

Biologia molekularna*

Ogrodnictwo zrównoważone. Sadownictwo, rośliny ozdobne, warzywnictwo*

Fizjologia rozwoju i plonowania roślin*

Statystyka i doświadczalnictwo*

Nowe technologie w nasiennictwie i szkółkarstwie

Przygotowanie owoców  i warzyw do obrotu

Prozdrowotne właściwości owoców i warzyw

Szkodliwość metali ciężkich dla gleby, roślin i człowieka

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego

 

Semestr II

 

Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Ochrona roślin*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Genetyka*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin*

Uprawa warzyw do przetwórstwa

Surowce lecznicze i preparaty ziołowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Modele ogrodów owocowych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Pozbiorcze zagospodarowanie owoców

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Productive effects of irrrigation plants/ Efekty produkcyjne nawadniania roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Nowe technologie w uprawie grzybów

Pracownia magisterska

Seminarium dyplomowe 1

 

Semestr III

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - New problems in phytopathology

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Mikroorganizmy szkodliwe dla roślin leczniczych i przyprawowych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Ekologiczne uprawy nasienne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Wymagania jakościowe i obrót produktów szkółkarskich

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Rosyjski

Nowe technologie w produkcji roślin ozdobnych

Standaryzacja i ocena sensoryczna warzyw i owoców

Seminarium dyplomowe 2  

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

TERENY ZIELENI I DEKORACJE ROŚLINNE

 

Semestr I

 

Biologia molekularna*

Ogrodnictwo zrównoważone. Sadownictwo, rośliny ozdobne, warzywnictwo*

Fizjologia rozwoju i plonowania roślin*

Statystyka i doświadczalnictwo*

Surowce dekoracyjne z upraw polowych i stanowisk naturalnych

Współczesne projektowanie krajobrazu

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne 1

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego

 

Semestr II

 

Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Ochrona roślin*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Genetyka*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin*

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne 2

Projektowanie zintegrowane

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Mechanizmy tolerancji roślin na stresy środowiskowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Podstawy ekofizjologii roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Dobór i aranżacja ozdobnych roślin sezonowych w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Mała architektura ogrodowa

Pracownia magisterska

Seminarium dyplomowe 1

 

Semestr III

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Prozdrowotne właściwości warzyw i ziół

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Byliny w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Rośliny użytkowe dla terenów zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Rośliny przyprawowe i lecznicze w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Rosyjski

Kwiatowe aranżacje okolicznościowe

Przepisy prawne dla terenów zieleni

Rośliny warzywne i zielarskie w terenach zieleni

Seminarium dyplomowe 2   

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy  

 

 

ZARZĄDZANIE W OGRODNICTWIE

 

Semestr I

 

Biologia molekularna*

Ogrodnictwo zrównoważone. Sadownictwo, rośliny ozdobne, warzywnictwo*

Fizjologia rozwoju i plonowania roślin*

Statystyka i doświadczalnictwo*

Konkurencyjność 1   

Rachunkowość zarządcza i analiza ekonomiczno-finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem 1

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa 1

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Pracownia magisterska

 

Semestr II

 

Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Ochrona roślin*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Genetyka*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin*

Konkurencyjność 2   

Rachunkowość zarządcza i analiza ekonomiczno-finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem 2

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa 2

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Owoce tropikalne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Uprawa kawy i herbaty

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Zarządzanie w warunkach niepewności

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Seminarium dyplomowe 1  

 

Semestr III

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Ekonomika ochrony roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Doradztwo nawozowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Surowce roślinne na cele energetyczne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Rosyjski

Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w ogrodnictwie

Seminarium dyplomowe 2  

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

 

AEROBIOLOGIA STOSOWANA

 

Semestr I

 

Biologia molekularna*

Ogrodnictwo zrównoważone. Sadownictwo, rośliny ozdobne, warzywnictwo*

Fizjologia rozwoju i plonowania roślin*

Statystyka i doświadczalnictwo*

Metody monitoringu aerobiologicznego

Ekologia kwitnienia

Biologiczne zanieczyszczenia atmosfery

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego

 

Semestr II

 

Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Ochrona roślin*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Genetyka*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin*

Podstawy palinologii

Kalendarze i prognozy pyłkowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Grzyby w aeroplanktonie

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Metody w diagnostyce grzybów mikroskopowych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Zagrożenia aerobiologiczne w pomieszczeniach zamkniętych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Alergeny pyłkowe

Pracownia magisterska

Seminarium dyplomowe 1  

 

Semestr III

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Aerobiologia w kryminalistyce

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Monitoring aerobiologiczny w Europie

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Hortiterapia - K.W.iR.L./K.U.iN.R.O.

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Wrzosowate jako rośliny miododajne i pożytkowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Rosyjski

Fenologia i synoptyka meteorologiczna

Inwazje roślinne

Seminarium dyplomowe 2  

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

  

DORADZTWO OGRODNICZE

 

Semestr I

 

Biologia molekularna*

Ogrodnictwo zrównoważone. Sadownictwo, rośliny ozdobne, warzywnictwo*

Fizjologia rozwoju i plonowania roślin*

Statystyka i doświadczalnictwo*

Organizacja działalności doradczej

Projektowanie upraw ogrodniczych 1

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego

 

Semestr II

 

Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Ochrona roślin*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Genetyka*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin*

Projektowanie upraw ogrodniczych 2

Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Fizjologiczne choroby roślin ogrodniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Fizjologiczne reakcja roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Techniki pomiarowe jakości owoców

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych

Pracownia magisterska

Seminarium dyplomowe 1   

 

Semestr III

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Timing w uprawie warzyw

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Wielkotowarowe uprawy warzyw i roślin zielarskich

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Doradztwo rolno-środowiskowe

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Programowanie kwitnienia roślin ozdobnych pod osłonami

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Rosyjski

Źródła informacji w doradztwie i ich przetwarzanie

Doradztwo nawozowe

Diagnostyka w ochronie roślin ogrodniczych

Seminarium dyplomowe 2  

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

 

ANALITYKA I DIAGNOSTYKA W OGRODNICTWIE

 

Semestr I

 

Biologia molekularna*

Ogrodnictwo zrównoważone. Sadownictwo, rośliny ozdobne, warzywnictwo*

Fizjologia rozwoju i plonowania roślin*

Statystyka i doświadczalnictwo*

Diagnostyka potrzeb nawożenia

Substancje nieodżywcze w produktach ogrodniczych

Zalecenia nawozowe w uprawach ogrodniczych

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego

 

Semestr II

 

Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Ochrona roślin*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Genetyka*

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin*

Analiza instrumentalna 1

Standaryzacja i ocena sensoryczna produktów ogrodniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Produkty pszczele i apiterapia

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/1 - Roślinne pożytki pszczele

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Techniki laboratoryjne w biologii eksperymentalnej

Przedmiot fakultatywny do wyboru 2/2 - Diagnostyka stanu fizjologicznego roślin w teorii i praktyce

Pracownia magisterska

Seminarium dyplomowe 1   

 

Semestr III

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Metale ciężkie

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/1 - Wykrywanie i identyfikacja patogenów roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Terapie naturalne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Diagnostyka w uprawie grzybów jadalnych i leczniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 3/2 - Język obcy Rosyjski

Analiza instrumentalna 2

Diagnostyka w ogrodnictwie

Seminarium dyplomowe 2  

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« wstecz