Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - ARCHIWUM

Ogrodnictwo - studia I st. stacjonarne

 

Semestr I

 

Botanika 1

Chemia z biochemią 1

Gleboznawstwo

Mikrobiologia

Technologia informatyczna

Przedmiot humanistyczny I - Ekonomia

Przedmiot humanistyczny I - Socjologia

Przedmiot humanistyczny II - Etyka

Przedmiot humanistyczny II - Historia ogrodnictwa

Agrometeorologia

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Wychowanie fizyczne 1

Język obcy 1 - Angielski

Język obcy 1 - Niemiecki

Język obcy 1 - Francuski

Język obcy 1 - Rosyjski

 

Semestr II     

                                                                                 

Botanika 2

Chemia z biochemią 2

Fizjologia roślin           

Genetyka i hodowla roślin       

Nasiennictwo  

Dendrologia    

Ekologia i ochrona środowiska           

Wychowanie fizyczne 2           

Język obcy 2 - Angielski

Język obcy 2 - Niemiecki

Język obcy 2 - Francuski

Język obcy 2 - Rosyjski

 

Semestr III   

                                                                                             

Uprawa roli i roślin      

Żywienie roślin

Zielarstwo       

Szkółkarstwo  

Warzywnictwo 1         

Sadownictwo 1           

Rośliny ozdobne 1      

Język obcy 3 - Angielski

Język obcy 3 - Niemiecki

Język obcy 3 - Francuski

Język obcy 3 - Rosyjski

 

Semestr IV

 

Warzywnictwo 2

Herbologia

Kształtowanie terenów zieleni

Sadownictwo 2

Maszyny i urządzenia ogrodnicze

Nawadnianie w ogrodnictwie - praktikum

Rośliny ozdobne 2

Język obcy 4 - Angielski

Język obcy 4 - Niemiecki

Język obcy 4 - Francuski

Język obcy 4 - Rosyjski

 

 

EKOTURYSTYKA

 

Semestr V

 

Ochrona roślin. Fitopatologia*

Ochrona roślin. Nauka o szkodnikach roślin*

Biotechnologia roślin*

Zasady żywienia człowieka i dietetyki

Podstawy kwalifikacji przewodnickich

Fizjografia

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Funkcjonowanie i ochrona siedlisk słodkowodnych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Ekologia społeczeństw ludzkich

 

Semestr VI

 

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej*

Ochrona roślin. Metody i środki*

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Turystyczne walory roślinności w krajobrazie

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Ogrody naturalistyczne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Etnobotanika

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Dzikie rośliny jadalne

Podstawy florystyki

Fauna w ekoturystyce

Ratownictwo medyczne

Seminarium dyplomowe 1  

Praktyka zawodowa

 

Semestr VII

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Zwierzęta jako atrakcja turystyczna

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Turystyka i rekreacja w Lasach Państwowych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Terapie naturalne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Prozdrowotne właściwości owoców i warzyw 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Rosyjski

Zarządzanie i marketing w turystyce

Ochrona przyrody

Ekoturystyka w gospodarstwie ekologicznym

Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej*

Organizacja turystyki z elementami prawa

Seminarium dyplomowe 2  

Przygotowanie pracy inżynierskiej i egzamin dyplomowy

 

 

OCHRONA ROŚLIN I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

 

Semestr V

 

Ochrona roślin. Fitopatologia*

Ochrona roślin. Nauka o szkodnikach roślin*

Biotechnologia roślin*

Diagnostyka chorób roślin i grzyby toksynotwórcze

Aerobiologia

Ochrona przyrody

Rolnictwo ekologiczne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Rośliny kosmetyczne i barwierskie

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Rośliny biblijne i antyczne

 

Semestr VI

 

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej*

Ochrona roślin. Metody i środki*

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Monitoring szkodników roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Owady zapylające w produkcji roślinnej

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Ekologia roślin

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Ekologia człowieka

Diagnostyka chorób roślin i grzyby toksynotwórcze

Wybrane zagadnienia z florystyki

Podstawy faunistyki

Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin

Alternatywne źródła energii

Seminarium dyplomowe 1 

Praktyka zawodowa

 

Semestr VII

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Ochrona roślin warzywnych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Ochrona roślin sadowniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Zagrożenia chorobowe roślin uprawianych pod osłonami

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Grzyby nadrzewne i ich znaczenie

Organizmy pożyteczne w powiązaniu z agrofagami

Diagnostyka szkodników roślin

Podstawy ochrony i kształtowania krajobrazu

Bioindykacja w ocenie zanieczyszczenia środowiska

Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej*

Rekultywacja obszarów zdegradowanych

Seminarium dyplomowe 2 

Przygotowanie pracy inżynierskiej i egzamin dyplomowy

 

 

PRODUKCJA OGRODNICZA I ZIELARSKA

 

Semestr V

 

Ochrona roślin. Fitopatologia*

Ochrona roślin. Nauka o szkodnikach roślin*

Biotechnologia roślin*

Warzywa mało znane i rośliny przyprawowe

Przechowalnictwo płodów ogrodniczych

Uprawa roślin jagodowych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - General Horticulture

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Hortiterapia - K.W.i R.L/K.U.i N.R.O.

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Język obcy Rosyjski

 

 

Semestr VI

 

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej*

Ochrona roślin. Metody i środki*

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Uprawa roślin warzywnych na nasiona

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Technologia produkcji nasion roślin zielarskich

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Terapie naturalne

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Przyspieszona uprawa warzyw

Produkcja roślin doniczkowych i na kwiat cięty 1

Szkółkarstwo ozdobne

Produkcja warzyw pod osłonami

Nowoczesne technologie w produkcji owoców ziarnkowych

Grzyby uprawne

Seminarium dyplomowe 1   

Praktyka zawodowa (8 tygodni)*

 

Semestr VII

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Pędzenie warzyw

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Specjalizacja regionalna w produkcji warzyw

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Wykorzystanie metod laboratoryjnych w diagnostyce jakości pozbiorczej materiału roślinnego

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Fizjologiczne parametry starzenia kwiatów i zieleni ciętej

Produkcja roślin doniczkowych i na kwiat cięty 2

Intensyfikacja produkcji owoców pestkowych

Ocena jakości produktów ogrodniczych

Ekologiczna produkcja warzyw i owoców

Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej*

Seminarium dyplomowe 2 

Przygotowanie pracy inżynierskiej i egzamin dyplomowy

 

 

TERENY ZIELENI I DEKORACJE ROŚLINNE

 

Semestr V

 

Ochrona roślin. Fitopatologia*

Ochrona roślin. Nauka o szkodnikach roślin*

Biotechnologia roślin*

Historia sztuki ogrodowej

Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych dla terenów zieleni

Podstawy dekoracji roślinnych

Planowanie przestrzenne

Budowa i pielęgnowanie terenów zieleni 1

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Rośliny egzotyczne do suchych bukietów

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Bezglebowe uprawy ogrodnicze

 

Semestr VI

 

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej*

Ochrona roślin. Metody i środki*

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Nowe trendy w hodowli ozdobnych roślin ogrodniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Hodowla odpornościowa ozdobnych roślin ogrodniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Awifauna w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Ochrona upraw nasiennych i szkółkarskich przed chwastami

Budowa i pielęgnowanie terenów zieleni 2

Zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleni

Projektowanie terenów zieleni 1

Seminarium dyplomowe 1   

Praktyka zawodowa (8 tygodni)*

 

Semestr VII

 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Walory dekoracyjne roślin warzywnych i zielarskich

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Nawadnianie w terenach zieleni

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Tereny zieleni w obszarach chronionych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Chirurgia drzew i krzewów

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Rosyjski

Projektowanie terenów zieleni 2

Komputerowe metody wspomagania projektowania

Przedłużanie trwałości i przechowywanie kwiatów ciętych

Rewaloryzacja dawnych założeń ogrodowych

Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej*

Seminarium dyplomowe 2 

Przygotowanie pracy inżynierskiej i egzamin dyplomowy

 

 

ZARZĄDZANIE W OGRODNICTWIE

 

Semestr V

 

Ochrona roślin. Fitopatologia*

Ochrona roślin. Nauka o szkodnikach roślin*

Biotechnologia roślin*

Podstawy planowania marketingowego

Metody rachunku ekonomicznego

Podstawy finansów

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Wybrane zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej

Przedmiot fakultatywny do wyboru 5/1 - Podstawy komunikacji i negocjacje

 

Semestr VI

 

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej*

Ochrona roślin. Metody i środki*

Organizacja i zarządzanie

Rynek ogrodniczy

Marketing w ogrodnictwie

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Normalizacja i standaryzacja produktów ogrodniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/1 - Obrót i eksport produktów ogrodniczych

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Ogrody przy firmach 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 6/2 - Zieleń industrialna 

Seminarium dyplomowe 1

Praktyka zawodowa (8 tygodni)*

 

Semestr VII

Podstawy rachunkowości

Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Metody analizy ekonomicznej

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Enologia 

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/1 - Owoce mało znane

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Organizacja intensywnej produkcji pieczarki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Pozbiorcze traktowanie i przechowywanie warzyw

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Angielski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Niemiecki

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Francuski

Przedmiot fakultatywny do wyboru 7/2 - Język obcy Rosyjski

Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej*

Seminarium dyplomowe 2

Przygotowanie pracy inżynierskiej i egzamin dyplomowy

 

« wstecz