Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - ARCHIWUM

Zielarstwo i terapie roślinne - studia I st. stacjonarne obowiązuje od roku akademickiego 2014-2015

SEMESTR I

 

ZTS1_1_Wychowanie fizyczne_1

ZTS1_2_1_Język_obcy_1-Angielski

ZTS1_2_2_Język_obcy_1-Francuski

ZTS1_2_3_Język_obcy_1-Niemiecki

ZTS1_2_4_Język_obcy_1-Rosyjski

Przedmiot humanistyczny - Blok A - ZTS1_3_1_Historia_zielarstwa_i_leku_roślinnego

Przedmiot humanistyczny - Blok A - ZTS1_3_2_Etyka

ZTS1_4_BHP_z_ergonomią

ZTS1_5_Technologie_informacyjne

ZTS1_6_Botanika_i_podstawy_fitosocjologii

ZTS1_7_Podstawy_chemii

ZTS1_8_Mikrobiologia

ZTS1_9_Gleboznawstwo

 

 

SEMESTR II

 

ZTS1_10_Wychowanie_fizyczne_2

ZTS1_11_1_Język_obcy_2-Angielski

ZTS1_11_2_Język_obcy_2-Francuski

ZTS1_11_3_Język_obcy_2-Niemiecki

ZTS1_11_4_Język_obcy_2-Rosyjski

ZTS1_12_Wybrane_zagadnienia_z_biochemii_roślin

ZTS1_13_Fizjologia_roślin

ZTS1_14 _Genetyka_i_hodowla_roślin

ZTS1_15_Uprawa_roli_i_żywienie_roślin

ZTS1_16_Nasiennictwo_i_szkółkarstwo_roślin_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok B - ZTS1_17_1_Ekonomia

Przedmiot do wyboru - Blok B - ZTS1_17_2_Propedeutyka_zielarstwa

ZTS1_18_Komputerowe_techniki_przetwarzania_danych

 

 

SEMESTR III

 

ZTS1_19_1_Język_obcy_3-Angielski

ZTS1_19_2_Język_obcy_3-Francuski

ZTS1_19_3_Język_obcy_3-Niemiecki

ZTS1_19_4_Język_obcy_3-Rosyjski

Przedmiot do wyboru - Blok C - ZTS1_20_1_Rośliny_alergizujące

Przedmiot do wyboru - Blok C - ZTS1_20_2_Modyfikacje_genetyczne_roślin_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok C - ZTS1_20_3_Zrównoważona_ochrona_upraw_zielarskich_przed_chwastami

ZTS1_21_Podstawy_analityki_laboratoryjnej

ZTS1_22_Farmakologia

ZTS1_23_Dietetyka_i_żywienie_człowieka

ZTS1_24_Ekologia_i_ochrona_środowiska

ZTS1_25_Rośliny_przyprawowe

ZTS1_26_Surowce_ze_stanowisk_naturalnych

ZTS1_27_Herbologia

 

 

SEMESTR IV

 

ZTS1_28_1_Język_obcy_4_Angielski

ZTS1_28_2_Język_obcy_4_Francuski

ZTS1_28_3_Język_obcy_4_Niemiecki

ZTS1_28_4_Język_obcy_4_Rosyjski

Przedmiot do wyboru - Blok D - ZTS1_29_1_Rośliny_toksyczne_pokojowe_i_dziko_rosnące

Przedmiot do wyboru - Blok D - ZTS1_29_2_Reakcja_roślin_na_stresy_środowiskowe

ZTS1_30_Farmakognozja

ZTS1_31_Zielarstwo_ogólne

ZTS1_32_Anatomia_i_fizjologia_człowieka

ZTS1_33_Choroby_szkodniki_i_ochrona_roślin_zielarskich

ZTS1_34_Rośliny_sadownicze_mało_znane

ZTS1_35_Terapie_naturalne

 

 

SEMESTR V

 

Przedmiot do wyboru - Blok E - ZTS1_36_1_Zanieczyszczenia_mikrobiol._roślin_i_surowców_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok E - ZTS1_36_2_Szkodniki_przechowalnicze_surowców_zielarskich

Przedmiot do wyboru - Blok E - ZTS1_36_3_Nabywanie_stosowanie_i_obrót_środkami_ochrony_roślin

ZTS1_37_Zielarstwo_szczegółowe_1

ZTS1_38_Biotechnologia_roślin_zielarskich

ZTS1_39_Analiza_instrumentalna_1

ZTS1_40_Standaryzacja_i_ocena_jakości_surowców_przyprawowych_i_kosmetycznych

ZTS1_41_Ekonomika_i_organizacja_produkcji_zielarskiej

ZTS1_42_Fitoterapia

ZTS1_43_Podstawy_prawa_i_ochrona_własności_intelektualnej

ZTS1_44_Sterowane_uprawy_zielarskie

 

 

 

SEMESTR VI

 

Przedmiot do wyboru - Blok F - ZTS1_45_1_Enologia

Przedmiot do wyboru - Blok F - ZTS1_45_2_Systemy_jakości_w_produkcji_i_obrocie_ziołami

Przedmiot do wyboru - Blok F - ZTS1_45_3_Zastosowanie_roślin_ozdobnych

ZTS1_46_Zielarstwo_szczegółowe_2

ZTS1_47_Analiza_instrumentalna_2

ZTS1_48_Integrowane_i_ekologiczne_uprawy_zielarskie

ZTS1_49 _Konserwacja_i_przechowalnictwo_surowców_i_przetworów_zielarskich

ZTS1_50_Rośliny_lecznicze

ZTS1_51_Ratownictwo_medyczne

ZTS1_52_Seminarium_dyplomowe_1

ZTS1_53_Praktyka_4_tygodnie

 

 

 

SEMESTR VII

 

Przedmiot do wyboru - Blok G - ZTS1_54_1_Rośliny_i_surowce_roślinne_na_cele_energetyczne

Przedmiot do wyboru - Blok G - ZTS1_54_2_Rośliny_zielarskie_w_eko-agroturystyce

ZTS1_55_Grzyby_jadalne_i_lecznicze

ZTS1_56_Laboratoryjne_metody_oceny_żywności_i_ziół

ZTS1_57_Obrót_produktami_zielarskimi

ZTS1_58_Zanieczyszczenia_i_skażenia_surowców_zielarskich

ZTS1_59_Towaroznawstwo_zielarskie

ZTS1_60_Seminarium_dyplomowe_2

ZTS1_61_Praca dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

« wstecz