BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Moduły programowe

Zootechnika niestacjonarne

Data aktualizacji: 19 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

Studia niestacjonarne

 

 

Studia 1 stopnia - 2016 rok

 

 

zo_n1_001_zoologia

zo_n1_002_anatomia_zwierzat

zo_n1_003_bhp_i_ergonomia_w_rolnictwie

zo_n1_004_mikrobiologia

zo_n1_005_ochrona_wlasnosci_intelektualnej

zo_n1_006_chemia

zo_n1_007_propedeutyka_ogolna

zo_n1_008_dobrostan_zwierzat

zo_n1_009_wychowanie_fizyczne

zo_n1_010_genetyka_zwierzat

zo_n1_011_podstawy_biochemii_i_biofizyki

zo_n1_012_fizjologia_zwierzat

zo_n1_013_uprawa_roli_i_roslin

zo_n1_014_lakarstwo

zo_n1_015_etyka

zo_n1_016_filozofia

zo_n1_017_psychologia

zo_n1_018_ekologia

zo_n1_019_botanika_z_fizjologia_roslin

zo_n1_020_zywienie_zwierzat

zo_n1_021_biochemia_dynamiczna

zo_n1_022_metody_hodowlane

zo_n1_023_paszoznawstwo

zo_n1_024_chow_i_hodowla_trzody_chlewnej

zo_n1_025_chow_i_hodowla_zwierzat_futerkowych

zo_n1_026_jezyk_ang_i

zo_n1_026_jezyk_ang_i

zo_n1_028_jezyk_niem_i

zo_n1_029_jezyk_ros_i

zo_n1_030_chow_i_hodowla_pszczol

zo_n1_031_chow_i_hodowla_bydla

zo_n1_032_chow_i_hodowla_owiec_i_koz

zo_n1_033_chow_i_hodowla_koni

zo_n1_034_chow_i_hodowla_drobiu

zo_n1_035_biologia_rozrodu

zo_n1_036_jezyk_ang_ii

zo_n1_037_jezyk_fra_ii

zo_n1_038_jezyk_niem_ii

zo_n1_039_jezyk_ros_ii

zo_n1_040_towaroznawstwo_produktow_zwierzecych

zo_n1_041_prawo_hodowlane

zo_n1_042_profilaktyka_zootechniczna

zo_n1_043_higiena_zwierzat

zo_n1_043_profilaktyka_zootechniczna

zo_n1_044_ekologiczne_systemy_chowu_zwierzat

zo_n1_045_organizacja_hodowli_zwierzat_w_polsce_i_swiecie

zo_n1_046_przyzyciowe_metody_oceny_produkcyjnosci_zwierzat

zo_n1_047_jezyk_ang_iii

zo_n1_048_jezyk_fra_iii

zo_n1_049_jezyk_niem_iii

zo_n1_050_jezyk_ros_iii

zo_n1_051_jakosc_i_bezpieczenstwo_zywnosci

zo_n1_052_chow_i_hodowla_ryb

zo_n1_053_pasze_przemyslowe_w_zywieniu_zwierzat

zo_n1_054_premiksy_i_dodatki_paszowe

zo_n1_055_marketing_pasz_przemyslowych

zo_n1_056_ekonomia_i_marketing

zo_n1_057_hodowla_i_uzytkowanie_psow_i_kotow

zo_n1_058_podstawy_diagnostyki_i_profilaktyki_w_hodowlach_amatorskich

zo_n1_059_hodowla_przepiorek_i_golebi

zo_n1_060_wychow_i_pielegnacja_koni

zo_n1_061_technologia_informacyjna

zo_n1_062_praktyka

zo_n1_063_metody_konserwacji_surowcow_zwierzecych

zo_n1_064_technologie_przetwarzania_mleka_i_miesa

zo_n1_065_produkty_uboczne_pochodzenia_zwierzecego

zo_n1_066_technologie_produkcji_mleka_i_wolowiny

zo_n1_068_technologie_produkcji_drobiu

zo_n1_069_technologia_produkcji_trzody_chlewnej

zo_n1_070_etologia_zwierzat

zo_n1_071_lowiectwo

zo_n1_072_informatyka_w_zootechnice

zo_n1_073_doradztwo_rolnicze

zo_n1_074_podstawy_prawne_dzialalnosci_gospodarczej

zo_n1_075_zrownowazone_systemy_produkcji_rolniczej

zo_n1_076_turystyka_i_rekreacja_konna

zo_n1_077_seminarium_dyplomowe

zo_n1_078_fundusze_pomocowe_dla_rolnictwa

zo_n1_079_technologia_produkcji_jagniat_i_kozlat

zo_n1_080_alternatywne_metody_produkcji_wieprzowiny_i_jej_przetworow

zo_n1_081_dodatki_do_pasz_i_zywnosci

zo_n1_082_choroby_pasozytnicze_zwierzat_hodowlanych

zo_n1_083_gatunki_obce_w_faunie_polski

zo_n1_084_produkcja_zywnosci_nowej_generacji

zo_n1_085_hodowla_fermowa_jeleniowatych

zo_n1_086_hipoterapia

zo_n1_087_interakcje_czlowiek-zwierze

zo_n1_088_akwakultura

zo_n1_089_profilaktyka_chorob_pasozytniczych_zwierzat_towarzyszacych

zo_n1_090_analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzecej

zo_n1_091_pielegnacja_i_kosmetologia_zwierzat_gospodarskich

zo_n1_092_organizmy_modyfikowane_genetycznie

zo_n1_093_ocena_szkod_lowieckich

zo_n1_094_seminarium_dyplomowe

zo_n1_095_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

Studia 2 stopnia - 2016 rok

 

 

zo_n2_001_metody_badan_zywieniowych

zo_n2_002_metody_badan_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zwierzat

zo_n2_003_metody_badan_w_zakresie_chowu_i_uzytkowania_zwierzat

zo_n2_004_hodowla_zachowawcza_zwierzat

zo_n2_005_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej

zo_n2_006_statystyka_matematyczna

zo_n2_007_przedsiebiorczosc_akademicka

zo_n2_008_jezyk_obcy_-_angielski

zo_n2_009_jezyk_obcy_-_francuski

zo_n2_010_jezyk_obcy_-_niemiecki

zo_n2_011_jezyk_obcy_-_rosyjski

zo_n2_012_rynek_produktow_zwierzecych

zo_n2_013_zarzadzanie_produkcja_w_intensywnych_systemach_chowu_zwierzat.doc

zo_n2_014_systemy_informacji_przestrzenej_w_ochronie_srodowiska

zo_n2_015_budownictwo_inwentarskie

zo_n2_016_prawo_paszowe

zo_n2_017_ocena_i_standaryzacja_pasz

zo_n2_018_towaroznawstwo_pasz

zo_n2_019_obrot_produktami_pochodzenia_zwierzecego_i_podstawy_przetworstwa

zo_n2_020_diagnostyka_genetyczna

zo_n2_021_biotechniki_rozrodu

zo_n2_022_chow_zwierzat_wolnozyjacych

zo_n2_023_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym

zo_n2_024_uregulowania_prawne_w_hodowlach_amatorskich

zo_n2_025_apiterapia_i_produkty_pszczele

zo_n2_026_uzytkowanie_sportowe_psow

zo_n2_027_systemy_kontroli_jakosci

zo_n2_028_pakowanie_i_znakowanie_zywnosci

zo_n2_029_produkty_regionalne_pochodzenia_zwierzecego

zo_n2_030_wychowanie_fizyczne

zo_n2_031_seminarium_dyplomowe

zo_n2_032_polityka_rolna_i_hodowla_zwierzat_w_ue_i_swiecie

zo_n2_033_systemy_zywienia_zwierzat

zo_n2_034_zasady_i_techniki_pracy_doradcy

zo_n2_035_ekoagroturystyka

zo_n2_036_wymogi_wzajemnej_zgodnosci

zo_n2_037_choroby_odzwierzece

zo_n2_040_seminarium_dyplomowe

zo_n2_041_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

 

 

 

 

 

Studia niestacjonarne

 

 

Studia 1 stopnia - 2015 rok

 

 

ZOSN1_06_Zoologia

ZON1_07_Anatomia_zwierząt

ZON1_09_mikrobiologia_ogolna

ZON1_10_Ochrona_własności_intelektualnych

ZON1_13_dobrostan_zwierzat

ZON1_16_Genetyka_zwierzat

ZON1_17_Podstawy_BIOCHEMII_i_biofizyki

ZON1_18_fizjologia_zwierząt

ZON1_19_Uprawa_roli_i_roślin

ZON1_20_Łąkarstwo

ZON1_22_Botanika_z_fizjologią_roślin

ZON1_25_Zywienie_zwierzat

ZON1_26_Ekologia

ZON1_27_BIOCHEMIA_dynamiczna

ZON1_28_Metody_hodowlane

ZON1_29_paszoznawstwo

ZON1_30_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej

ZON1_31_chow_i_hodowla_zwierz_futerkowych

ZON1_32_ANG_B2

ZON1_32_FRAN_B2

ZON1_32_NIEM_B2

ZON1_32_ROS_B2

ZON1_35_Chów_i_hodowla_pszczół

ZON1_36_Chów_i_Hodowla_bydła

ZON1_37_Chów_i_hodowla_owiec

ZON1_38_Chów_i_hodowla_koni

ZON1_39_Chów_i_hodowla_drobiu

ZON1_40_Biologia_rozrodu

ZON1_44_Towaroznawstwo_surowców_i_produktów_zwierzęcych

ZON1_47_Higiena_zwierząt

ZON1_48_Blok_B_Przedmiot_do_wyboru_Ekologiczne_systemy_chowu_zwierząt

ZON1_48_Blok_B_przedmiot_do_wyboru_Organizacja_hodowli_zwierząt_w_Polsce_i_świecie

ZON1_48_Blok_B_Przedmiot_do_wyboru_Przyżyciowe_metody_oceny_prod._zwierzecej

ZON1_50_Jakosc_i_bezpieczeństwo_żywności

ZON1_51_Chów_i_hodowla_ryb

ZON1_52_Blok_C_Przedmiot_do_wyboru_Marketing_pasz_przemysłowych

ZON1_52_Blok_C_przedmiot_do_wyboru_pasze_przemysłowe_w_żywieniu_zwierząt

ZON1_52_Blok_C_Przedmiot_do_wyboru_Premiksy_i_dodatki_pasz

ZON1_55_Ekonomia_i_Marketing

ZON1_56_Blok_D_Przedmiot_do_wyboru_Hodowla_i_uzytkowanie_psow_i_kotów

ZON1_56_Blok_D_Przedmiot_do_wyboru_Hodowla_przepiórek_i_gołebi

ZON1_56_Blok_D_Przedmiot_do_wyboru_Wychów_i_pielęgnacja_koni

ZON1_56_Blok_D_Przedmiot_do_wyboru_Podstawy_Profilaktyki_i_Diagnostyki

ZON1_57_Technologia_informacyjna

ZON1_59_Blok_E_Przedmiot_do_wyboru_Metody_konserwacji_surowców_zwierzecych

ZON1_59_Blok_E_Przedmiot_do_wyboru_Produkty_uboczne_pochodzenia_zwierzęcego

ZON1_59_Blok_E_Przedmiot_do_wyboru_technologie_przetwarzania_mleka_i_mięsa

ZON1_Biochemia_dynamiczna

 

« wstecz