Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Oferta

« wstecz

Katedra oferuje kompleksowe badania naukowe w zakresie dyscypliny naukowej „Agronomia”, w tym:

1.      Opiekę naukową i promotorstwo prac doktorskich w tej dyscyplinie.

2.      Ekspertyzy naukowe i opinie, dotyczące zagadnień produkcji roślinnej.

3.      Doświadczalnictwo polowe, badania terenowe i inne.

4.      Konsultacje, szkolenia, wykłady i doradztwo z zakresu:

·         uprawy, zbioru i przechowywania roślin uprawnych;

·         ekologicznych metod uprawy roślin uprawnych;

·         kompleksowych technologii uprawy, z uwzględnieniem rolnictwa konwencjonalnego i integrowanego dla roślin:

  • bobowatych,
  • energetycznych,
  • miododajnych,
  • okopowych,
  • przemysłowych,
  • rekultywacyjnych,
  • zbożowych,

·         nasiennictwa wybranych gatunków roślin rolniczych;

·         towaroznawstwa surowców i produktów pochodzenia roślinnego.

Usługi dla firm:

·         Szkolenia z zakresu stosowania bioregulatorów, nawozów mikroelementowych i atraktantów w nasiennictwie roślin bobowatych;

·         Szkolenia dotyczące dolistnego dokarmiania roślin uprawnych;

·         Szkolenia z nasiennictwa ziemniaka i roślin bobowatych;

·         Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego roślin;

·         Ocena wpływu czynników fizycznych i zabiegów agrotechnicznych na jakość wybranych roślin uprawnych;

·         Ekspertyzy z zakresu towaroznawstwa produktów pochodzenia roślinnego.

Usługi dla rolników

·         Opracowanie technologii uprawy z uwzględnieniem regulatorów wzrostu, atraktantów i nawozów mikroelementowych wybranych gatunków roślin uprawnych.

·         Ocena plantacji nasiennych i doradztwo z zakresu agrotechniki nasiennej ziemniaka i roślin bobowatych.

·         Doradztwo z zakresu uprawy wieloletnich roślin bobowatych na paszę i nasiona.

·         Doradztwo odmianowe roślin uprawnych.
 

Kontakt:

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sawicka

tel. (+81) 445 67 87

e-mail: barbara.sawicka@up.lublin.pl

 

20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158,
ul. Akademicka 15
tel. (+ 81) 445-65-87; (+ 81) 445-67-87