Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Publikacje

2014

 ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
1.    Bartoszek K. 2014: Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a przezimowaniem rzepaku na Lubelszczyźnie. Annales UMCS, sec. E, 69(4), 39-48
2.    Bartoszek K. 2014: Usefulness of MODIS data for assessment of the growth and development of winter oilseed rape. Zemdirbyste-Agriculture 101(4), 445-452 DOI: 10.13080/z-a.2014.101.057
3.    Bartoszek K. 2014: Wpływ warunków pogodowych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. 23, 1 (63), 43-53.
4.    Bartoszek K. 2014: Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego. Przegląd Naukowy  Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 23, 2 (64), 150-160.
5.    Bartoszek K. 2014: Występowanie susz atmosferycznych w okolicy Lublina i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Annales UMCS, sec. E, 69 (4), 49-61.    
6.    Bartoszek K., Węgrzyn A., Sienkiewicz E. 2014: Częstość występowania i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących w okolicy Lublina i Nałęczowa. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66, 410-420.
7.    Ćwintal M., Wilczek M. 2014: Wpływ warunków pogodowych i czynników agrotechnicznych na wartość siewną nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.) Annales UMCS sec. E, Agricultura 69(4), 62-75.
8.    Rachoń L., Szumiło G., Machaj H. 2014: Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie różnych genotypów pszenicy ozimej. Annales UMCS, sec. E, vol. 69(3), 32-41
9.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2014. Inulina, jako produkt spożywczy, paszowy, farmaceutyczny, kosmetyczny i energetyczny. Towaroznawcze Problemy Jakości/ Polish Journal of Commodity Science 1 (38), il., bibliogr., streszcz., sum. ISSN: 1733-747X, http://www.tpj.pr.radom.pl/index.php
10.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Słupski J., Cybulak T., Paradowska K. 2014. Nutrition value of the sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) cultivated in south – eastern Polish conditions. International Journal of Agronomy and Agricultural Research net 4(4), 169-178. (IJAAR). ISSN: 2223-7054 (Print) 2225-3610 (Online) http://www.innspub.
11.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2014. Porażenie odmian łubinu żółtego przez Fusarium spp. Fragmenta Agronomica 31(1), 83-94, il., bibliogr., streszcz. sum. www.up.poznan.pl/pta/fragmenta-agronomica-vol-30-no-1-2013.html
12.    Szumiło G., Rachoń L. 2014: Wpływ terminu siewu i rozstawy rzędów na plonowanie sorga zwyczajnego [Sorghum bicolor (L.) Moench] uprawianego na ziarno. Annales UMCS sec. E, Agricultura, 69(4), 1–9.

MONOGRAFIE
1.    Bienia B., Sawicka B., Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Pisarek M., Betlej I., Borkowska H. 2014: Promocja żywności tradycyjnej na Podkarpaciu. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. I. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 47-55.
2.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Dykiel M., Betlej I., Pisarek M., Borkowska H. 2014: Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych i możliwości jego ograniczenia w woj. Podkarpackim. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. I. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 353-367.
3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Borkowska H., 2014: Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie Podkarpackim [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. I. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 345-352.
4.    Sawicka B., Binkowicz B., Krochmal-Marczak B., Bienia B., Borkowska H. 2014: Kierunki sukcesji wtórnej na gruntach porolnych Podkarpacia. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 406-417.
5.    Sawicka B., Ćwintal M. 2013: Zakład Agrometeorologii [w:] Księga Pamiątkowa. 70-lecie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ed. A. Słowińska-Jurkiewicz, E. Pałys, M. Wesołowski, K. Kowalczyk. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ISBN: 978-83-72-59-228-6, 172-176.
6.    Sawicka B. 2014: Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa [w:] Księga Pamiątkowa. 70-lecie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ed. A. Słowińska-Jurkiewicz, E. Pałys, M. Wesołowski, K. Kowalczyk. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ISBN: 978-83-72-59-228-6, 165-171.
7.    Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. Wójcik S., Greguła A., Borkowska H. 2014: Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus L. w zmiennych warunkach nawożenia mineralnego [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska. ISBN: 978-83-61044-55-0: 197-207.

REFERATY I KOMUNIKATY NAUKOWE
1.    Bartoszek K. 2014: Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a stanem przezimowania rzepaku na obszarze Lubelszczyzny [w:] VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego: Meteorologia i klimatologia w teorii i praktyce rolnictwa i turystyki, Lublin – Zamość - Lwów, 17-20.09., 13
2.    Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2014: Oddziaływanie nawożenia dolistnego nawozami makro- i mikroelementowymi na zawartość magnezu w bulwach kilku odmian ziemniaka. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 13.
3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., 2014: Koncentracja miedzi, manganu i żelaza w bulwach batata w zależności od właściwości odmianowych. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 70.
4.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B. 2014: Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie podkarpackim. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 24-25 czerwca.
5.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2014: Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie podkarpackim. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 24-25 czerwca.
6.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Dykiel M., Betlej I., Pisarek M. 2014: Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych i możliwości jego ograniczenia w województwie podkarpackim. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa” 24-25 czerwca, Biała Podlaska.
7.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2014: Oddziaływanie herbicydów na zawartość potasu i fosforu w bulwach wczesnych odmian ziemniaka. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 117.
8.    Sawicka B. 2014: Czy dziko rosnące rośliny mogą być jadalne? projekt UP028. Festiwal Nauki, 23.09.2014, Lublin. https://www.festiwal.lublin.pl/projekt,czy-dziko-rosnace-rosliny-moga-byc-jadalne,pid5432.html
9.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B. 2014: Oddziaływanie bioregulatorów na zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 123.
10.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B., Krochmal-Marczak B., Greguła A. 2014: Badania jakości frytek z bulw wczesnych odmian ziemniaka w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotem. Konf. Jubileuszowa, Lublin,15-16 wrzesień.
11.    Sawicka B., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2014: Niedobór mikropierwiastków w bulwach ziemniaka w systemie ekologicznym. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 122.
12.    Sawicka B., Binkowicz B., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2014: Kierunki sukcesji wtórnej na gruntach porolnych Podkarpacia. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 24-25 czerwca.
13.    Sawicka B., Danilčenko H., Jarienė E., Kotiuk E., Talal Saeed Hameed 2014: Zmienność cech fizykochemicznych bulw ziemniaka pod wpływem stosowania ultradźwięków. Impact of ultrasounds on physicochemical characteristics of potato varieties. Konf. Jubileuszowa, Lublin, 15-16 wrzesień.
14.    Sawicka B., Kotiuk E. 2014: Koncentracja cynku i miedzi w musztardzie w zależności od właściwości odmianowych surowca. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 68.
15.    Sawicka B., Kotiuk E., Skiba D. 2014: Zawartość wapnia i sodu w bulwach Helianthus tuberosus L. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, 124.
16.    Sawicka B., Sawicki J., Wójcik S. 2014: Wpływ stosowania chemicznej pielęgnacji na jakość bulw Helianthus tuberosus L. Zjazd Katedr Jednoimiennych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa" Baranów Sandomierski, 10-13 czerwiec, 63-64.
17.    Sawicka B., Skiba D., Barbaś P., 2014: Analiza czynników modyfikujących zasobność bulw Helianthus tuberosus L. w makroelementy. XVI Naukowa Lubelska Konferencji Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”. Lublin, 25 maja, referat.
18.    Sawicka B., Skiba D., Kalembasa D., 2014: Fluktuacja składników chemicznych w masie nadziemnej Helianthus tuberosus L. pod wpływem zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, Lublin, poster.
19.    Sawicka B., Skiba D., Wójcik S., Greguła A., Borkowska H., 2014: Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus L. w zmiennych warunkach nawożenia mineralnego. III Konf. Nauk. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 24-25 czerwca.
20.    Sawicka B., Talal Saeed Hameed, Krochmal-Marczak B., 2014: Ocena wykorzystania programów rolno-środowiskowych przez rolników południowo-wschodniej Polski. Konf. Jubileuszowa, Lublin, 15-16 wrzesień.
21.    Sawicka B.: 2014: Innowacyjna technologia uprawy ziemniaka. Zjazd Katedr Jednoimiennych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa" Baranów Sandomierski. Referat, 10-13 czerwiec, 61-62.
22.    Sawicka B., Danilčenko H., Jarienė E., Kotiuk E., Talal Saeed Hameed 2014. Zmienność cech fizykochemicznych bulw ziemniaka pod wpływem stosowania ultradźwięków. Impact of ultrasounds on physicochemical characteristics of potato varieties. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, Lublin, poster.
23.    Sawicka B., Talal Saeed Hameed, Krochmal-Marczak B. 2014. Ocena wykorzystania programów rolno-środowiskowych przez rolników południowo-wschodniej Polski. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, Lublin, poster.
24.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B., Krochmal-Marczak B., Greguła A. 2014. Badania jakości frytek z bulw wczesnych odmian ziemniaka w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotem. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, poster
25.    Sawicka B., Skiba D., Kalembasa D. 2014. Fluktuacja składników chemicznych w masie nadziemnej Helianthus tuberosus L. pod wpływem zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Konf. Jubileuszowa 15-16 wrzesień, Lublin, poster.
26.    Sawicka B. 2014. Czy dziko rosnące rośliny mogą być jadalne? projekt UP028. Festiwal Nauki, 23.09.2014, Lublin. https://www.festiwal.lublin.pl/projekt,czy-dziko-rosnace-rosliny-moga-byc-jadalne,pid5432.html

PRACE POPULARNO-NAUKOWE
1.    Bednarek H. 2014. Rola nadmiernych opadów i susz w ekologicznej produkcji roślinnej. Ekonatura 4, 11-14.
2.    Bednarek H. 2014. Znaczenie prognozy pogody w ekologicznej produkcji roślinnej. Ekonatura 1, 16-18.
3.    Hetman J., Marcinek B., Galant H. 2014: Wpływ temperatury na kwitnienie i plonowanie tulipanów uprawianych w gruncie. Biuletyn SPORC, Skierniewice, 27, 8-13.
 

« wstecz