Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Publikacje

2008

2008

1.  Bilińska E. J., Ćwintal M., Wilczek M. 2008: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Proekologiczne działanie we współczesnym rolnictwie. Aktywność enzymatyczna gleby jako wskaźnik proekologicznych walorów uprawy koniczyny czerwonej. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 5, 188-194, ISBN 978-83-92-75-05-1-2.

2.  Borkowska H., Lipiński W. 2008: Porównanie zawartości wybranych pierwiastków w biomasie ślazowca pensylwańskiego uprawianego w różnych warunkach glebowych. Acta Agrophysica 11, 589-595.

3.  Borkowska H., Molas R. 2008: Zachwaszczenie oraz obsada roślin ślazowca pensylwańskiego w zależności od herbicydów. Annales UMCS E-63(1), 10-16.

4.  Ćwintal M. 2008: Struktura łanu i plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku pełnego użytkowania w zależności od ilości i sposobu wysiewu nasion. Pamiętnik Puławski 147, 15-29.

5.  Ćwintal M., Wilczek M. 2008: Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Agrotechnika lucerny. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego “Progress”, 7-19, ISBN 83-906121-4-3.

6.  Ćwintal M., Wilczek M. 2008: Wpływ terminów dokarmiania i dawek mikroelementów na plony nasion koniczyny czerwonej. Annales UMCS E-63(2), 74-80.

7.  Jariené E., Sawicka B., Danilčenko H. 2008: Veiksniai itakojantys gruzdžiu kokybę. Factors influencing quality of potato French fries. Vagos. Mokslo Darbai 78(31), 17-22, ISSN 1648-116 X LŽŮU.

8.  Jariené E., Sawicka B., Pranaitiené R. 2008: Kalio trąšú ‘Cosmos’ veisles bulviu gumbo kokybai. The influence of potassium fertilizers on quality of potato tubers of cv. ‘Cosmos’. Sodininkyste ir Daržininkyste 27(1), 179-186.

9.  Kotiuk E., Sawicka B. 2008: Evaluation of Heavy Metals Content in Filled Wafers with Vitamin and UFA n-3 Addition. Polish Journal of Environmental Studies 17(1), 243-248.

10.  Rachoń L. 2008: Postęp technologiczny w produkcji pszenicy. Roczniki Naukowe Seria 3, 469-475.

11.  Sawicka B. 2008: Rate of spread of fungal diseases on potato plants as affected by application of a bioregulator and foliar fertilizer Biostimulators in modern agriculture - Solanacous crops [in:] Wyd. Wieś Jutra, Limited, Warsaw, 69-76, ISBN 83-89503-55-7.

12.  Sawicka B., Kalembasa D. 2008: Zmienność zawartości makroelementów w bulwach Helianthus tuberosus L. pod działaniem zróżnicowanego nawożenia azotem. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 7(1), 69-84.

13.  Sawicka B., Kotiuk E. 2008: Evaluation of raw material for mustard production in middle-east Poland conditions. Nauka Przyroda Technologie, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu. Poznań, http://www.npt.arpoznan.net/tom2/zeszyt1/art_6.pdf 2008, 2, 1, 1-9.

14.  Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2008: Relationship between Physical and Chemical Properties of Soil and Iron, Manganese and Zinc Content in a Grain of Winter Wheat. Polish Journal of Environmental Studies 17(1), 278-283.

15.  Sawicka B., Mikos-Bielak M. 2008: Modification of potato tuber chemical composition by applications of the Asahi SL biostimulator. Biostimulators in modern agriculture - Solanaceous crops [in:] Wieś Jutra, Limited, Warsaw, 61-67, ISBN 83-89503-55-7.

16.  Szumiło G., Rachoń L. 2008: Reakcja wybranych gatunków pszenicy na termin siewu. Annales UMCS E-63(4), 78-86.

17.  Wilczek M. 2008: Wpływ terminów i ilości wysiewu na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku pełnego użytkowania. Pamiętnik Puławski 147, 215-225.

18.  Wilczek M., Ćwintal M. 2008: Effect of the methods of additional feeding with microelements (B, Mo) on the yield structure and seed yield of red clover. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 11(4), 1-8.

19.  Wilczek M., Ćwintal M. 2008: Wpływ anomalii pogodowych podczas kwitnienia i dojrzewania koniczyny czerwonej w 2006 roku na wielkość i strukturę plonu nasion. Acta Agrophysica 12(1), 235-243.

« wstecz