Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Publikacje

2007

 2007

1.      Borkowska H. 2007: Plonowanie ślazowca pensylwańskiego i wierzby krzewiastej na glebie kompleksu pszennego dobrego. Fragmenta Agronomica 2(94), 41-47.

2.      Borkowska H., Grundas S. 2007: Changes of quality properties of spring of wheat grain resulting from some agrotechnical factors. International Agrophysics, 21, 117-121.

3.      Borkowska H., Grundas S. 2007: Wielkość i jakość plonów dwóch odmian pszenicy jarej w zależności od ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem. Fragmenta Agronomica 2(94), 33-40.

4.      Borkowska H., Lipiński W. 2007: Zawartość wybranych pierwiastków w biomasie kilku gatunków roślin energetycznych. Acta Agrophysica 10(2), 287-292.

5.      Ćwintal M., Olszewski J. 2007: Wpływ przedsiewnej laserowej stymulacji nasion na intensywność fotosyntezy i transpiracji oraz plonowanie lucerny. Acta Agrophysica 9(2), 345-352.

6.      Ćwintal M., Wilczek M. 2007: Jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w zależności od przedsiewnej laserowej stymulacji nasion. Acta Agrophysica 10(1), 31-46.

7.      Dziamba Sz., Dziamba J., Machaj H., Nieścioruk D. 2007: Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion światłem czerwonym na plonowanie kukurydzy w uprawie na kiszonkę. Fragmenta Agronomica 2(94), 74-80.

8.      Kotiuk E., Sawicka B. 2007: Content of Trace Elements in Mustards in a View of Permissible Norms. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 132-137.

9.      Kotiuk E., Sawicka B. 2007: Mustard Seed Contamination with Trace Elements in a View of Permissible Levels. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 138-143.

10.  Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Fenotypowa zmienność ciemnienia miąższu bulw Ipomoea batatas (L.) Lam. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 517 (2), 651-660.

11.  Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Fluctuation of Selected Microelements in Ipomoea batatas L. [Lam.] Tubers. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 163-165.

12.  Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Wpływ warunków meteorologicznych na wielkość plonu Ipomoea batatas L. [Lam.]. Fizyczne właściwości surowców roślinnych. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych w Lublinie, 136-137; ISBN: 978-83-60489-04-8.

13.  Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Zasiedlanie roślin Ipomoea batatas L. [Lam.] przez szkodniki w warunkach południowo-wschodniej Polski. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47(1), 271-275.

14.  Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2007: Zmienność wybranych cech batata Ipomoea batatas (L.) Lam. w warunkach Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 517 (2), 447-457.

15.  Michałek W., Sawicka B. 2007: Fizyczne właściwości surowców roślinnych. Zmiany fluorescencji chlorofilu a jakość bulw Helianthus tuberosus L. Fizyczne właściwości surowców roślinnych. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych w Lublinie, 133-135; ark. wyd. 0,24; ISBN: 978-83-60489-04-8.

16.  Sawicka B. 2007: Oddziaływanie zabiegów nasiennych w uprawie minibulw ziemniaka na jakość bulw potomnych. Fragmenta Agronomica 2 (94), 289-299.

17.  Sawicka B., Barbaś P. 2007: Macroelements Variability in the Potato Tubers under Organic and Integrated Crop Production System. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 227-230.

18.  Sawicka B., Barbaś P., Kuś J. 2007: Variability of potato yield and its structure in organic and integrated crop production systems. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Agronomy, vol. 10, issue 1, art-02.

19.  Sawicka B., Dolatowski Z. 2007: Oddziaływanie ultradźwięków na cechy fizyko-chemiczne odmian ziemniaka. Fizyczne właściwości surowców roślinnych. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych w Lublinie, 132-133, ISBN: 978-83-60489-04-8.

20.  Sawicka B., Dolatowski Z. 2007: Zmienność ciemnienia miąższu bulw nowych odmian ziemniaka pod działaniem ultradźwięków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 517 (2), 639-649.

21.  Sawicka B., Kotiuk E. 2007: Gorczyce jako rośliny wielofunkcyjne. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 6(2), 17-27.

22.  Sawicka B., Michałek W., Skiba D. 2007: Wrażliwość roślin Helianthus tuberosus L. na chlomazon. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47(4), 363-370.

23.  Sawicka B., Skiba D. 2007: The Influence of Diversified Mineral Fertilization on Potassium, Phosphorus and Magnesium Content in Helianthus tuberosus L. Tubers. Polish Journal of Environmental Studies 16(3), 231-234.

24.  Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. 2007: Jakość chipsów w warunkach stosowania biostymulatorów w uprawie ziemniaka. Ocena jakości produktów żywnościowych. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych w Lublinie, 162-163; ISBN: 978-83-60489-04-8.

25.  Szumiło G., Dziamba Sz. 2007: Reakcja nieoplewionych i oplewionych odmian jęczmienia i owsa oraz ich mieszanek na stymulację nasion generatorem fal elektromagnetycznych. Fragmenta Agronomica 2(94), 335-342.

26.  Szumiło G., Rachoń L. 2007: Plonowanie oraz zdrowotność nieoplewionych i oplewionych odmian jęczmienia, owsa i ich mieszanek w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Fragmenta Agronomica 2(94), 343-350.

27.  Szumiło G., Rachoń L. 2007: Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia i owsa. Część I. Efektywność ochrony chemicznej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 516, 247-256.

28.  Szumiło G., Rachoń L. 2007: Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia i owsa. Cz. II. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 516, 257-265.

29.  Wilczek M., Fordoński G. 2007: Wpływ stymulacji nasion światłem lasera na intensywność fotosyntezy i transpiracji oraz plonowanie koniczyny czerwonej. Acta Agrophysica 9(2), 517-524.

 

« wstecz