[ MENU DODATKOWE ]Konferencja "Innowacyjne technologie w inżynierii i kształtowaniu środowiska"

2013-06-27

W dniach 27-29 czerwca br.  odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Innowacyjne technologie w inżynierii i kształtowaniu środowiska" pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. 

 

*** wiadomość archiwalna ***

 

Otwarcie konferencji o godz.  9.45 w sali 101 – I piętro budynku Agro II, ul. Akademicka 15.

 

W trakcie konferencji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie planuje podpisanie umowy o współpracy pomiędzy wydziałami Agrobioinżynierii i Inżynierii Produkcji (UP) oraz Inżynierii Środowiska i Geodezji (UR).

 

Konfrerencja koncentruje się na innowacyjnych technologiach w zakresie gospodarki odpadami,  degradacji i rekultywacji gleb, gospodarki wodno-ściekowej, zrównoważonego rozwoju i kształtowania środowiska.

 

Szczegółowe informacje, program  oraz komunikaty na stronie:  kliknij 

 

Konferencję organizują: 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 

Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

POLITECHNIKA LUBELSKA 
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE 
Departament Gospodarki i Innowacji
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W LUBLINIE 
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACYJNYCH
Zarząd Oddziału w Lublinie
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE 
KOMITET MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA ROLNICZEGO PAN

 

 

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

[ 1 ]234 z 4 »

* ZTK Jacek Piasecki, UP