wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
 

Efekty kształcenia na studiach kierunku geodezja i kartografia
 
Uchwała nr 41/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany profilu i programu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia na studiach pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, od roku akademickiego 2017/2018.
 

załącznik - efekty kształcenia  

 


 

Uchwały Senatu:

 

Uchwała 62/2015-2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w obszarze nauk roniczych: http://bip.up.lublin.pl/senat/2015/062/uchwala62.pdf
 

efekty kształcenia obowiązujące od 1 roku studiów IChP:

 
Uchwała o utworzeniu specjalności na IChP:

http://bip.up.lublin.pl/senat/2015/063/uchwala63.pdf

  

 


 

 

 

Uchwała [ 79/2012-2013 ] z dnia 28.06.2013 w sprawie zatwierdzenia udoskonalonych efektów kształcenia na studiach o kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

efekty kształcenia dla I i II stopnia studiów

 

 


 

Uchwała [73/2012-2013] z dnia 17.05.2013 w sprawie utworzenia kierunku studiów inżynieria przemysłu spożywczego]

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO II stopnia inżynierskie

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO II stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I stopnia inżynierskie

 

 


 

Uchwała [17/2013-2014] z dnia 28.02.2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów transport w inżynierii produkcji]

efekty kształcenia
  


 

 

Efekty kszałcenia na studiach o kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Uchwała 79/2012-2013 z dnia 28.06.2013 w sprawie zatwierdzenia udoskonalonych efektów kształcenia na   studiach o kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 

załącznik - efekty kształcenia dla I i II stopnia studiów

 

Uchwała 73/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

załącznik - efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

załącznik - efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia - tabela 2

załącznik - efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia 

 


 

Efekty kształcenia na studiach o kierunku technika rolnicza i leśna

 

Uchwała 72/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku technika rolnicza i leśna

 

załącznik - efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

załącznik - efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia 

 


 

Efekty kształcenia na studiach o kierunku transport

 

Uchwała 71/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku transport

 

załącznik - efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia 

 


 

Efekty kształcenia na studiach o kierunku inżynieria chemiczna i procesowa


Uchwała 70/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

 

załącznik - efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia 

 


 

 

Efekty kształcenia na studiach o kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

Uchwała 69/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o     kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

załącznik - efekty kształcenia

 

 


 

 

Efekty kształcenia na studiach o kierunku geodezja i kartografia

 

Uchwała 68/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku geodezja i kartografia

 

załącznik - efekty kształcenia