wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
 

 Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 

 

 1. 1. wniosek o egzamin dyplomowy w formie zdalnej
 2. 2. ankieta stanu zdrowia studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020

 

 

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Inżynierii Produkcji

 

Załączniki do zasad dyplomowania

 

Harmonogram zasad dyplomowania

 

Wskazówki redakcyjne dla autorów pracy dyplomowych

 

 

Harmonogram egzaminów dyplomowych - inżynierskich w roku akademickim 2019/20 na Wydziale Inżynierii Produkcji dla kierunków:

 • -chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane,
 • -inżynieria rolnicza i leśna,
 • -zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • -transport i logistyka,
 • -geodezja i kartografia,
 • -inżynieria chemiczna i procesowa,
 • -inżynieria środowiska.

 

 

 • Pytania kierunek: Inżynieria rolnicza i leśna
  • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
 • Pytania kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Pytania kierunek: edukacja techniczno-informatyczna
 • Pytania kierunek: transport i logistyka  
 • Pytania kierunek: geodezja i kartografia 
 • Pytania kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa   
 • Pytania kierunek: inżynieria bezpieczeństwa   
 • Pytania kierunek: inżynieria środowiska 
  • specjalność: alternatywne źródła energii
  • specjalność: gospodarka odpadami
  • specjalność: gospodarka wodno-ściekowa
 • Pytania kierunek: ekoenergetyka

 

Informacje ogólne:

 

  • • dyplom w języku polskim – opłata 60 zł
  • • dyplom w języku polskim i angielskim – opłata 100 zł (dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie dyplomu w jęz. ang.)
  • • dowód wpłaty
  • • karta obiegowa
  • • praca w wersji papierowej dwustronnie wydrukowana w miękkiej oprawie + dołączone oświadczenia –zał. 2 i 3 – jako 2 i 3 strona)
  • • raport antyplagiatowy
  • • praca dyplomowa  +  zdjęcie (4,5 x 6,5-strój wizytowy ) na płycie podpisanej imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy (wersja pdf)
  • • nr indywidualnego konta do opłaty za dyplom student może pobrać w Wirtualnym Dziekanacie