wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
 
 
 
 
Załączniki do zasad dyplomowania

1. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

2. Oświadczenie autora pracy i promotora

3. Oświadczenie o przekazaniu Uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy dyplomowej  w systemie antyplagiatowym

4. Oświadczenie o zakresie prac realizowanych przez poszczególnych współautorów

5. Wykaz dyplomantów realizujących prace dyplomowe w jednostce zgłaszany przez kierownika jednostki do dziekanatu

6. Propozycja tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez instytucję zewnętrzną

7. Wykaz tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez kierownika jednostki Przewodniczącemu Rady Programowej

8. Pismo w sprawie wyjaśnień związanych z tematem i zakresem pracy dyplomowej

9. Wykaz zaakceptowanych tematów prac dyplomowych

10. Ranking kwalifikacji studentów do realizacji pracy dyplomowej na dany temat

11. Zbiorcza lista tematów, promotorów i studentów realizujących prace dyplomowe w jednostce

12. Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej

13. Podanie o zmianę promotora

14. Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

15. Decyzja w sprawie wyznaczenia innego promotora pracy

16. Ponowne przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

17. Decyzja o wznowieniu studiów i przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej

18. Decyzja o wznowieniu studiów i przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej po okresie dłuższym niż 3 lata od skreślenia z listy studentów

19. Decyzja o rozszerzeniu komisji do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej

20. Wniosek o egzamin otwarty

21. Informacja o miejscu i terminie egzaminu otwartego

22. Protokół egzaminu dyplomowego

23. Wymagania dotyczące prezentacji i pracy dyplomowej przez dyplomanta

24. Wyznaczenie drugiego terminu egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej

25. Zaświadczenie o ukończeniu studiów

26. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

 
 
 
 
Harmonogram egzaminów dyplomowych - inżynierskich w roku akademickim 2020/21 na Wydziale Inżynierii Produkcji dla kierunków:
·  -inżynieria środowiska,
 
    Pytania kierunek: Inżynieria rolnicza i leśna
 • specjalność: technika motoryzacyjna i energetyka  
 • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyka 
 • Pytania kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji 
 • Pytania kierunek: edukacja techniczno-informatyczna 
 • Pytania kierunek: transport i logistyka  
 • Pytania kierunek: geodezja i kartografia  
 • Pytania kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa   
 • Pytania kierunek: inżynieria bezpieczeństwa    
 • Pytania kierunek: inżynieria środowiska 
  • specjalność: alternatywne źródła energii
  • specjalność: gospodarka odpadami
  • specjalność: gospodarka wodno-ściekowa
 • Pytania kierunek: ekoenergetyka 
  
 
Informacje ogólne:
  
  • • dyplom w języku polskim – opłata 60 zł
  • • dyplom w języku polskim i angielskim – opłata 100 zł (dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie dyplomu w jęz. ang.)
  • • dowód wpłaty
  • • karta obiegowa
  • • praca w wersji papierowej dwustronnie wydrukowana w miękkiej oprawie + dołączone oświadczenia –zał. 2 i 3 – jako 2 i 3 strona)
  • • raport antyplagiatowy
  • • praca dyplomowa  +  zdjęcie (4,5 x 6,5-strój wizytowy ) na płycie podpisanej imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy (wersja pdf)
  • • nr indywidualnego konta do opłaty za dyplom student może pobrać w Wirtualnym Dziekanacie