BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

Tematyka badań z biologi molekularnej, histologii i patologii Apis mellifera


Aktywność systemu proteolitycznego kutikuli różnych kast i stadiów rozwojowych z uwzględnieniem wpływu środowiska, leków i niskocząsteczkowych przełączników epigenetycznych


Przydatność pszczół A.  mellifera  jako zwierząt modelowych do badań biomedycznych.


Enzymy podstawowych szlaków metabolicznych, lipidy i elementy systemu antyoksydacyjnego w kontekście procesu starzenia oraz wpływu kast i ras na ten proces analizowano.


Obrazy mikroskopowe tkanek gruczołu Nasonowa i ciała białkowo-tłuszczowego w kontekście starzenia się i zimowania robotnic.


Poziom metylacji pszczelego genomu uwzględniając wpływ kasty, wieku, antybiotyków i warroacydów oraz wpływ diety (nutrigenetyka).


Grupowanie się i konkurowanie o pierwszeństwo w zapładnianiu jaj plemników różnych trutni (sperm competition) in vitro i in vivo.


Lekooporność pasożytów V. destructor. W poszukiwaniu markerów lekooporności analizowano DNA, metylację genomu, zróżnicowanie haplogrupowe i haplotypowe, system proteolityczny, potencjał antyoksydacyjny, aktywność enzymów i cechy morfometryczne pasożytów.


Nowe metody rozpoznawania Nosema apis i Nosema Cerance z zastosowaniem mikroskopii skaningowej oraz występowanie ich zarodników w jelicie i gruczołach gardzielowych.

 


« wstecz