BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Plany

OCHRONA ŚRODOWISKA 2018/2019

 

 

Studia Stacjonarne
Stopień I II
semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
Ochrona środowiska X X
Ochrona środowiska - przedmioty do wyboru X X
Specjalności
semestr - 3-4 5-6 7 - 2-3
Ochrona i kształtowanie krajobrazu X X X X X X
Zarządzanie zasobami wód i torfowisk X X X X
Zarządzanie zasobami wód i torfowisk - przedmioty do wyboru X X X X X X
Ochrona zasobów faunistycznych X X X X X X
Zagrożenia środowiskowe X X X X X X
Zagrożenia środowiskowe - przedmioty do wyboru X X X X X X
Proekologiczne systemy produkcji żywności X X X X X X

 

 

 

 Data aktualizacji: 27.02. 2019. 

 

Ochrona Środowiska

 

 

Studia Niestacjonarne
I Stopień

 

II Stopień

 

semestr 1-2 semestr 3-8 semestr 1-2 semestr 3-4
Niestacjonarne
Przedmioty do wyboru

 

 

 

Data aktualizacji: 25.09.2018. 

 

 

 

 

« wstecz