foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Plany studiów

ARCHIWALNE

  

KIERUNEK ROK
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- studia I stopnia
I II III IV
  • stacjonarne
       

- blok: Technologia żywności pochodzenia roślinnego

- - -

- blok: Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego

- - -

- blok: Żywienie Człowieka

- blok: Technologia Żywności

  • niestacjonarne
       

- blok: Technologia żywności pochodzenia roślinnego

- - -

- blok: Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego

- - -

- blok: Żywienie Człowieka

- blok: Technologia Żywności

Technologia żywności i Żywienie Człowieka
- studia II stopnia
I II -
  • stacjonarne
       
 

- -
  • niestacjonarne
       
 

-

-

-

Biotechnologia - studia I stopnia

I II III IV
     - studia stacjonarne, blok: Technologiczne aspekty biotechnologii
     - studia stacjonarne, blok: Biologiczne aspekty biotechnologii
Biotechnologia - studia II stopnia I II - -
     - studia stacjonarne   - -
Dietetyka I II III IV
     - studia stacjonarne, licencjackie -
     - studia niestacjonarne, licencjackie
Żywienie Człowieka i Dietetyka - studia II stopnia I II III IV
     - studia niestacjonarne - -

 

Gastronomia i Sztuka Kulinarna - studia I stopnia I II III IV
     - studia stacjonarne - -
     - studia niestacjonarne -
- -
Dietetyka - studia II stopnia
I II III IV
     - studia stacjonarne                                                              - - -
     - studia niestacjonarne       - - -

 

 

 

 

Data aktualizacji: 30.09.2016 r.  /dr J.Stachowicz/

 

 

« wstecz