foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Plany studiów

Aktualne

 

KIERUNEK ROK
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- studia I stopnia
I II III IV
  • stacjonarne
       

- blok: Żywienie Człowieka

 

- blok: Technologia Żywności

  • niestacjonarne
       

- blok: Żywienie Człowieka

  -

- blok: Technologia Żywności

  -
Technologia żywności i Żywienie Człowieka
- studia II stopnia
I II - -
     - studia stacjonarne  -  -
     - studia niestacjonarne - -

Biotechnologia - studia I stopnia

I II III IV
     - studia stacjonarne, blok: Technologiczne aspekty biotechnologii  
     - studia stacjonarne, blok: Biologiczne aspekty biotechnologii    
Biotechnologia - studia II stopnia I II - -
     - studia stacjonarne   - -
Dietetyka I II III IV
     - studia stacjonarne, licencjackie -
     - studia niestacjonarne, licencjackie  

 

Gastronomia i Sztuka Kulinarna - studia I stopnia I II III IV
     - studia stacjonarne
     - studia niestacjonarne
Dietetyka - studia II stopnia
I II III IV
     - studia stacjonarne                                                              - -
     - studia niestacjonarne      
« wstecz