[ MENU DODATKOWE ]


Rozprawy doktorskie 2012

« wstecz

 

Autor: mgr inż. Karolina Maria Wójcik

Temat: „Probiotyki w produkcji kiełbasy dojrzewającej”

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
Recenzenci: prof. dr  hab.  Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW w Warszawie

                 prof. dr hab. Zdzisław Targoński, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  05.12.2012
Data uzyskania stopnia:  19.12.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia mięsa


    

Autor: mgr Urszula Złotek

Temat: „Wpływ stymulacji reakcji obronnych na wyróżniki odporności sałaty”

Promotor: dr hab. Wiesław Wójcik
Recenzenci: prof. dr  hab.  Janusz Czapski, UP w Poznaniu

                 prof. dr hab. Irena Perucka, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  07.11.2012
Data uzyskania stopnia:  21.11.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: biochemiywności


   

Autor: mgr inż. Justyna Kozioł

Temat: „Stymulacja wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez preparaty białkowe i jej wpływ na właściwości fizykochemiczne mlecznych napojów fermentowanych”

Promotor: dr hab. Waldemar Gustaw
Recenzenci: prof. dr  hab.  Genowefa Bonczar, UR w Krakowie

                 prof. dr hab. Stanisław Mleko, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  20.06.2012
Data uzyskania stopnia:  27.06.2012
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: przetwórstwo mleka


  

Autor: mgr inż. Artur Mazurek

Temat: „Wykorzystanie techniki polarograficznej do oznaczania witaminy C w żywności”

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Jamroz
Recenzenci: prof. dr  hab.  Mieczysław Korolczuk, UWCS w Lublinie

               dr hab. Radosław Kowalski, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  20.06.2012
Data uzyskania stopnia:  27.06.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: analiza żywności


 

Autor: mgr inż. Ewa Chojnowska

Temat: „Wpływ mikroflory jelitowej na przemiany związków fenolowych w naturalnie mętnym soku jabłkowym i nektarze z czarnej porzeczki”

Promotor: Prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Recenzenci: prof. dr  hab.  Maria Bielecka, PAN w Olsztynie

                 prof. dr hab. Barbara Baraniak, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  08.02.2012
Data uzyskania stopnia:  22.02.2012
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: żywienie człowieka