foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Oferta

« wstecz

 

 Oferta dla przemysłu:

  • Opracowanie warunków otrzymywania żywności ekologicznej (warunków hodowli kiełków nasion) o ukierunkowanym składzie i aktywnościach fizjologicznych
  • Opracowanie receptur otrzymywania hydrolizatów białek roślinnych o określonych, prozdrowotnych bioaktywnościach peptydów
  • Opracowanie technologii otrzymywania aktywnych, biodegradowalnych opakowań żywności
  • Ochrona roślin przed działaniem patogenów poprzez indukowanie mechanizmów obronnych czynnikami biotycznymi i abiotycznymi
  • Określanie biodostępności składników żywności in vitro w oparciu o symulowany przewód pokarmowy
  • Oznaczenia w surowcach, produktach i na poszczególnych etapach technologicznych:

o   właściwości przeciwutleniających (zdolność neutralizowania wolnych rodników, zdolność chelatowania jonów żelaza, hamowanie utleniania lipidów, siła redukcji)

o   ogólnej zawartości związków fenolowych i profilu fenolowego (skład jakościowy i ilościowy kwasów fenolowych i flawonoidów)

o   poziomu peptydów i wolnych aminokwasów

o   składu frakcyjnego białek

o   aktywności enzymów z klasy hydrolaz i oksydoreduktaz

o   aktywności inhibitorów hydrolaz