Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Dydaktyka

« wstecz

 

Przedmioty realizowane przez pracowników naukowo- dydaktycznych Katedry Sadownictwa i Szkółkarstwa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia:

Kierunek OGRODNICTWO
1.    Seminaria – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
2.    Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
3.    Uprawa winorośli i organizacja winnicy – dr Magdalena Kapłan
4.    Zarządzanie – prof. dr hab. Andrzej Borowy
5.    Zasady funkcjonowania grup i organizacji producenckich – dr Tomasz Lipa
6.    Ekologiczna produkcja warzyw i owoców – prof. dr hab. Andrzej Borowy, dr Tomasz Lipa
7.    Intensyfikacja produkcji owoców pestkowych – dr Paweł Krawiec
8.    Szkółkarstwo ozdobne – dr Magdalena Kapłan
9.    Owoce i warzywa mało znane – dr Iwona Szot
10.    Szkółkarstwo sadownicze – dr Piotr Baryła
11.    Sadownictwo 1 – dr Paweł Krawiec, dr Tomasz Lipa, dr Iwona Szot
12.    Ogrodnictwo zrównoważone – dr Tomasz Lipa
13.    Bioregulatory wzrostu – dr Iwona Szot
14.    Jakość i obrót materiału szkółkarskiego – dr Magdalena Kapłan, dr Piotr Baryła
15.    Przechowalnictwo płodów ogrodniczych – dr Tomasz Lipa, dr Paweł Krawiec
16.    Nowoczesne technologie w produkcji owoców ziarnkowych – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
17.    Sterowana produkcja owoców – dr Paweł Krawiec
18.    Techniki pomiarowe jakości owoców – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
19.    Projektowanie upraw ogrodniczych – dr Iwona Szot
20.    Ochrona upraw nasiennych i szkółkarskich – prof. dr hab. Andrzej Borowy
21.    Nowoczesne sadownictwo – dr Tomasz Lipa
22.    Sadownictwo i szkółkarstwo – dr Tomasz Lipa, dr Piotr Baryła
23.    Technika w produkcji sadowniczej – dr Tomasz Lipa
24.    Uprawa roślin  jagodowych – dr Paweł Krawiec
25.    Sadownictwo 2 – dr Tomasz Lipa
26.    Herbologia – dr Iwona Szot, prof. dr hab. Andrzej Borowy

Kierunek ZIELARSTWO I TERAPIE ROSLINNE

1.    Prozdrowotne właściwości owoców i warzyw – dr Iwona Szot
2.    Chwasty w uprawa w uprawach zielarskich – prof. dr hab. Andrzej Borowy
3.    Integrowane i ekologiczne uprawy zielarskie – prof. dr hab. Andrzej Borowy

Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

1.    Zrównoważona ochrona roślin przed chwastami – prof. dr hab. – Andrzej Borowy
2.    Owoce tropikalne – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański

Kierunek HORTITERAPIA
1.    Warzywa i Owoce mało znane – dr Iwona Szot
2.    Rośliny ogrodowe – dr Iwona Szot
3.    Walory odżywcze i prozdrowotne produktów ogrodniczych – dr Iwona Szot


Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
1.    Rodzimość krajobrazu doliny Bugu – prof. dr hab. Andrzej Borowy
2.    Warsztat fotograficzny w procesie projektowania – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański

Kierunek AGROBIZNES

1. Technologia produkcji owoców i warzyw – dr Iwona Szot

 

 


Konsultacje pracowników Katedry Sadownictwa i Szkółkarstwa  <<pobierz>>>