srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Historia

« wstecz

 

Historia Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin sięga 1952 roku, w którym to roku Katedra Fizjologii Roślin została powołana jako samodzielna jednostka Wydziału Rolnego UMCS. Następnie przez wiele lat Katedra Fizjologii Roślin związana była z Wydziałem Ogrodniczym przekształconym następnie w Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. W pierwszych latach swej działalności Katedra nie miała kierownika, a jej pracą kierowali kolejni kuratorzy: prof. Adam Paszewski, prof. dr Adam Wondraush oraz prof. dr Jadwiga Ziemięcka. W 1956 r. pozyskano kierownika w osobie prof. dr Anny Nowotny - Mieczyńskiej, która kierowała jednostką do 1963 r. W latach 1964-1966 Katedra znowu przeszła pod opiekę kuratora prof. dr Kazimierza Matusiaka. Od 1969 r. do końca września 1995 r. funkcję kierownika Katedry pełniła prof. dr hab. Zofia Uziak, a od 1995 r. do 2015 r. pracą Katedry kierował prof. dr hab. Edward Borowski. Od 2015 r. funkcję p.o. kierownika sprawowała dr Barbara Hawrylak-Nowak, natomiast od 2017 do 2019 r. dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak pełniła funkcję kierownika Katedry Fizjologii Roślin, a obecnie kierownika Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin. Od marca 2019 r. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin wchodzi w skład Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin funkcjonującej obecnie na Wydziale Biologii Środowiskowej.
 
Prace doktorskie w Katedrze Fizjologii Roślin (obecnie Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin przy Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin) obronili: Zofia Uziak (1960), Zofia Koter (1964), Anna Oczoś (1970), Ewa Szczypa-Wolska (1973), Maria Szymańska (1975), Edward Borowski (1976), Ryszard Stanek (1977), Zbyszek K. Blamowski (1979), Urszula Kruszelnicka (1982), Irena Rukasz (1983), Lidia Kozłowska (1988), Władysław Michałek (1990), Renata Matraszek (2000), Anna Świąder (2001), Sławomir Michałek (2002), Małgorzata Makowska (2003), Barbara Hawrylak-Nowak (2004), Katarzyna Rubinowska (2009).


Stopnie naukowe doktorów habilitowanych z zakresu fizjologii roślin uzyskali: Zofia Uziak (1967), Kazimierz Olech (1968), Anna Oczoś (1982), Edward Borowski (1986), Maria Szymańska (1988), Władysław Michałek (2002), Barbara Hawrylak-Nowak (2017) i Renata Matraszek-Gawron (2017).

Tytuł profesora nadano: Zofii Uziak (1991), Edwardowi Borowskiemu (1996), Marii Szymańskiej (2001)


Przez wiele lat z Katedrą związani byli dwaj samodzielni pracownicy naukowi: doc. dr hab. Eugeniusz Gawroński, pracujący od 1959 r. do 1985 r., w którym to roku został kierownikiem Zakładu Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, a także doc. dr hab. Kazimierz Olech pracujący od 1960 r. do przedwczesnej śmierci w roku 1978 r. Od 1970 r. był równocześnie dyrektorem Instytutu Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej na nowo powstałym Wydziale Ogrodniczym.

Pracownicy emerytowani:
 
prof. dr hab. Edward Borowski
prof. dr hab. Maria Szymańska
dr hab. Jolanta Molas
dr Irena Rukasz
dr Ryszard Stanek
dr Zbyszek K. Blamowski
mgr Marianna Ćwiklińska
mgr Krystyna Modzelewska-Paczos
mgr Maria Wawron
mgr Elżbieta Jarosz
mgr Małgorzata Wróblewska
mgr Anna Ziemba
 
Długoletnimi pracownikami Katedry byli również:

mgr Zofia Harassek (zm. 1978)
doc. dr hab. Kazimierz Olech (zm. 1978)
mgr Maria Gwoździak (zm. 1991)
dr Lidia Kozłowska (zm. 2010)
prof. dr hab. Zofia Uziak (zm. 2015)