Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Historia

« wstecz

 

Historia Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa


Katedra wywodzi się z Zakładu Szczegółowej Uprawy i Genetyki Roślin, który powstał w 1944 roku na Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie. Pierwszym kierownikiem i organizatorem Zakładu był prof. dr hab. Stefan Lewicki, Doktor Honoris Causa nauk rolniczych. W 1952 r. Zakład ten przekształcił się w Katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin. W 1970 roku Katedrę przemianowano w Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin podlegający Instytutowi Uprawy Roli i Roślin. Po reorganizacji, w 1986 roku, utworzono Instytut Szczegółowej Uprawy Roślin. W 1988 roku, w ramach tegoż Instytutu, powołano Pracownię Roślin Przemysłowych i Leczniczych, z której w 1993 r. powstał Zakład o tej samej nazwie. W 1997 roku z Instytutu Szczegółowej Uprawy Roślin powstały dwie Katedry: Szczegółowej Uprawy Roślin oraz Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych. W 2006 roku, ramach Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, powstała Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych. W 2007 roku do Katedry została włączona Pracowania Agrometeorologii, która w 2013 roku została przekształcona w Zakład Agrometeorologii. W związku z tym, że Katedra poszerzyła znacznie zakres działalności dydaktycznej i badawczej w marcu 2013 roku została przekształcona w Katedrę Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa.

Kierownikami Katedry byli:

  • prof. dr hab. Stefan Lewicki w latach 1944-1960. Pełnił on jednocześnie funkcję Dziekana Wydziału Rolnego w latach 1945-1947 i 1948-1950. Był pionierem hodowli jakościowej zbóż, w tym pszenicy twardej. Za zasługi w dziedzinie nauki i dydaktyki Rada Wydziału Rolniczego WSR w Lublinie, w 1966 r. nadała mu tytuł Doktora Honoris Causa;
  • prof. dr Stanisław Tabin – w latach 1961-1976. Pełnił on też funkcję prodziekana Wydz. Zootechnicznego (1960-1962) i Wydziału Rolniczego (1962-1964);
  • prof. dr hab. Bolesław Styk – w latach 1976-1991. Prof. Styk był także dziekanem Wydziału Rolniczego;
  • prof. dr hab. Mieczysław Wilczek – w latach 1992-1997;
  • prof. dr hab. Szymon Dziamba – w latach 1997-2012;
  • od października 2012 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Barbara Sawicka

W Katedrze wykonano 46 prac doktorskich, 14 prac habilitacyjnych, 1 doktorat h.c., 1507 prac magisterskich i 232 prac inżynierskich.

Pracownicy Katedry opublikowali ponad 2400 oryginalnych prac naukowych, są również autorami bądź współautorami 8 patentów i wzorów użytkowych. Ponadto Katedra kształci 3 doktorantów oraz corocznie około 30 inżynierów i 25 magistrów z różnych kierunków i specjalności.

Nasi pracownicy pełnią odpowiedzialne funkcje w organach Wydziału Agrobioinżynierii i Senatu Uczelni, a także w towarzystwach i organach naukowych regionalnych i krajowych. Mamy dobre kontakty naukowe z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, współpracujemy z pokrewnymi katedrami Uniwersytetów Przyrodniczych, instytutami naukowymi oraz instytucjami krajowymi związanymi bezpośrednio z praktyką rolniczą.

Obecnie w Katedrze pracuje 10 nauczycieli akademickich, w tym 4 profesorów, 5 adiunktów, w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego, jeden starszy wykładowca oraz 5 pracowników technicznych.