Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Badania

« wstecz

 

 

W Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa badania naukowe prowadzone są w 3 głównych kierunkach:

 1. Wpływ czynników agrotechnicznych i fizycznych na plon i jakość roślin uprawnych.
 2. Towaroznawcza ocena surowców i produktów pochodzenia roślinnego oraz ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego.
 3. Badania klimatu pola uprawnego.

 

W ramach tych kierunków prowadzone są zadania badawcze, dotyczące m.in.:

 • agrotechniki roślin bobowatych, energetycznych, okopowych, oleistych i zbożowych;
 • aplikacji atraktantów w nasiennictwie roślin bobowatych i miododajnych;
 • biologii wzrostu i rozwoju wybranych gatunków roślin uprawnych,
 • fenotypowej zmienności nowych odmian roślin uprawnych;
 • oddziaływania czynników agrotechnicznych na plon i jakość roślin okopowych bulwiastych;
 • doskonalenia metod ochrony roślin wybranych gatunków,
 • introdukcji i aklimatyzacji wybranych gatunków do warunków glebowo-klimatycznych Lubelszczyzny;
 • monitorowania Phytopthora infestans i Alternaria solani w uprawie ziemniaka;
 • oceny naturalnych zasobów roślin energetycznych;
 • wpływu czynników fizycznych na plon i jakość roślin uprawnych;
 • oddziaływania zabiegów uszlachetniających na jakość surowców pochodzenia roślinnego i ich trwałość przechowalniczą;
 • jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców pochodzenia roślinnego;
 • strukturalnych i teksturalnych badań produktów roślinnych i ich wpływu na jakość żywności;
 • towaroznawczej i technologicznej oceny różnych gatunków pszenic i sorga;
 • oceny pozbiorowej wybranych surowców pochodzenia roślinnego na rynku żywnościowym;
 • towaroznawczej oceny produktów pochodzenia roślinnego znajdujących się w obrocie handlowym;
 • analizy warunków pogodowych uciążliwych dla człowieka na obszarze Lubelszczyzny.
 • konstrukcji kalendarza typów cyrkulacji atmosferycznej dla obszaru Lubelszczyzny;
 • oceny przydatności danych gridowych i satelitarnych do wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego;
 • metod zabezpieczania roślin wrażliwych na przymrozki;
 • wpływu elementów meteorologicznych na wzrost, rozwój i plonowanie wybranych roślin uprawnych.

 

W Katedrze realizowana jest również tematyka w ramach grantów badawczych: 

 • „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych oraz terminów stosowania atraktanta i biostymulatora na plony nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.)”, pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Ćwintala.
 • „Ocena plonowania i jakości ziarna mniej znanych gatunków pszenicy w warunkach zróżnicowanego poziomu agrotechniki”, pod kierunkiem dr hab. Leszka Rachonia.

Osiągnięcia badawcze Katedry w ostatnich latach:

 • Efektem prowadzonych badań nad roślinami energetycznymi jest opracowanie technologii uprawy ślazowa pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby). W tej dziedzinie Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa jest liderem na forum światowym. Pozwoliło to na zainteresowanie tym gatunkiem producentów międzynarodowych.
 • Ustalono wpływ zabiegów agrotechnicznych na jakość biomasy jako surowca dla energetyki systemowej.
 • Opracowano technologię rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych w uprawie ślazowca pensylwańskiego, topinamburu i wierzby krzewiastej.
 • Opracowano technologię uprawy koniczyny czerwonej, di- i tetraploidalnej na nasiona i na paszę.
 • Udoskonalono agrotechnikę kilkunastu gatunków roślin uprawnych: rzepaku ozimego, pszenicy zwyczajnej (jarej i ozimej), pszenicy twardej, pszenicy orkiszowej, jęczmienia jarego, lędźwianu siewnego, soczewicy jadalnej, ciecierzycy, łubinu żółtego.
 • Udoskonalono technologię uprawy lucerny mieszańcowej i koniczyny czerwonej w uprawie na paszę i cele nasienne.
 • Opracowano technologię uprawy siewów mieszanych zbóż, w tym nagich i oplewionych form jęczmienia i owsa.
 • Oceniono degenerację ziemniaka w rejonie Polski Południowo-Wschodniej.
 • Opracowano technologię uprawy minibulw ziemniaka w warunkach polowych.
 • Opracowano technologię uprawy wczesnych odmian ziemniaka pod osłonami zakładanymi na „płask”.
 • Wypracowano metody produkcji materiału sadzonkowego Ipomoea batatas z wykorzystaniem roślin „in vitro” i wegetatywnego mnożenia.
 • Przystosowano technologię uprawy ziemniaka jadalnego do uprawy w systemie rolnictwa ekologicznego.
 • Opracowano technologię uprawy słonecznika bulwiastego na cele jadalne, paszowe i energetyczne.
 • Opracowano technologię polowej uprawy batata w warunkach Południowo-Wschodniej Polski.
 • Udoskonalono proekologiczne technologie w zapewnianiu wysokiej jakości produktów roślinnych.
 • Przebadano bioregulatory wzrostu w uprawie 40 odmian ziemniaka, pod względem ich przydatności w technologii uprawy na cele jadalne i przetwórstwa spożywczego.