Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Dydaktyka

« wstecz

 

 

Pracownicy naukowi Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa prowadzą zajęcia dydaktyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) na 3 wydziałach (Agrobioinżynierii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Biologii i Hodowli Zwierząt) i 8 kierunkach: Agrobiznes, Bioinżynieria, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska, Leśnictwo, Ogrodnictwo, Ochrona Środowiska, Rolnictwo; Towaroznawstwo; Turystyka i Rekreacja.

Katedra realizuje następujące przedmioty: Agrotechnologie; Aeroenergetyka; Bezpieczeństwo produktów roślinnych; Bioinżynieria produkcji żywności, Funkcjonowanie rynku żywnościowego; Geografia roślin uprawnych świata; Gospodarka nasienna; Jakość surowców i produktów spożywczych; Klimatyczne zagrożenie środowiska; Kształtowanie jakości płodów rolnych; Kształtowanie jakości surowców i produktów roślinnych; Miododajne rośliny uprawne; Nasiennictwo; Postęp techniczny w uprawie roślin; Przetwórstwo spożywcze surowców roślinnych; Przetwórstwo surowców roślinnych; Rośliny alternatywne; Rośliny energetyczne i rekultywacyjne; Rośliny pszczelarskie, energetyczne i rekultywacyjne; Rośliny w rekultywacji obszarów zdegradowanych; Surowce oleiste; Surowce pszczelarskie; Surowce skrobiowe i cukrowe; Szata roślinna; Szata roślinna w inżynierii środowiska; Szczegółowa uprawa roślin; Technologie produkcji owoców i warzyw; Technologie przemysłu rolno-spożywczego; Technologia przetwórstwa; Technologie zrównoważone; Towaroznawstwo płodów rolnych; Towaroznawstwo produktów roślinnych; Towaroznawstwo produktów żywnościowych; Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych; Towaroznawstwo surowców roślinnych; Uprawa na cele przemysłowe wybranych gatunków roślin; Winiarstwo; Winorośl i winiarstwo; Zarządzanie jakością produktów;

Agrometeorologia; Bioklimatologia, Geografia turystyczna świata, Meteorologia i Klimatologia; Klimatologia planistyczna, Klimatyczne zagrożenia środowiska, Meteorologia i klimatologia, Meteorologia w turystyce, Ochrona powietrza, Podstawy klimatologii i meteorologii.

 

Liczba prac magisterskich od 2004 – 310;

Liczba prac inżynierskich od 2004 – 185;

Liczba prac doktorskich od 2004 –   6;

Liczba otwartych, niezakończonych przewodów doktorskich – 4.

Do najważniejszego dorobku dydaktycznego Katedry, w zakresie publikowania podręczników i skryptów dla studentów, zalicza się następujące:

1.      Lewicki S. 1948. Compedium ze szczegółowej uprawy roślin. Wyd. UMCS, Lublin.

2.      Lewicki S. 1955. Rośliny prosowate[w:] Agrotechnika. Red. M. Birecki, S. Ba PWRiL, Warszawa.

3.      Berbeć S. 1975. Rośliny specjalne [w:] Uprawa roślin. Praca zbiorowa pod red. A. Listowskiego. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: I, II.

4.      Berbeć S. 1976. Rośliny specjalne [w:] Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa pod red. J. Hersego. PWN, Warszawa. 5 wydań: 1976,1978,1980,1981.

5.      Tabin S. 1976. Rośliny bulwiaste [w:] Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa pod red. J. Hersego. PWN, Warszawa. 5 wydań: 1976, 1978, 1980, 1981.

6.      Berbeć S. 1985. Rośliny specjalne [w:] Uprawa roślin rolniczych. Praca zbiorowa pod red. Z. Hryncewicza. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: 1985, 1992 (współautorzy: S. Berbeć, Sz. Dziamba, B. Styk, S. Tabin).

7.      Dziamba Sz. 1985. Pszenżyto [w:] Uprawa roślin rolniczych. Praca zbiorowa pod red. Z. Hryncewicza. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: 1985, 1992.

8.      Styk B. 1985. 1985. Rośliny zbożowe [w:] Uprawa roślin rolniczych. Praca zbiorowa pod red. Z. Hryncewicza. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: 1985, 1992.

9.      Tabin S. 1985. 1985. Rośliny okopowe [w:] Uprawa roślin rolniczych. Praca zbiorowa pod red. Z. Hryncewicza. PWRiL, Warszawa. 2 wydania: 1985, 1992.

10.  Berbeć S., Dziamba Sz., Styk B., Wilczek M., Wiśniewski J., Wójcik S. i in. 1992. Słownik Agro-bio-techniczny. Praca zbiorowa pod red. W. Niewiadomskiego i L. Malickiego. Wyd. Agrofizyka – PAN, Lublin.

11.  Berbeć S., Borowska H., Dziamba Sz., Paleolog B., Sawicka B., Skalski J., Szewczyk Cz., Szklarz J., Wilczek M., Wójcik S. 1978. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Praca zbiorowa pod red. S. Tabina. Wyd. AR Lublin, 2 wydania: 1978,1981.

12.  Berbeć S., Borowska H., Sawicka B., Wilczek M., Wiśniewski J., Wójcik S. 1991. Przewodnik do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin. Praca zbiorowa pod red. M. Wilczka. Wyd. AR Lublin. 4 wydania: 1991,1993, 1997, 2003.

13.  Wilczek M. 1999. Rośliny motylkowate wieloletnie [w:] Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa, Red. Z. Jasińskiej, A. Koteckiego, Wyd. AR Wrocław. Wyd. 1999, 2003, 2007.

14.  Sawicka B., Dziamba Sz., Rachoń L., Ćwintal M., Cebula M., Wardzińska K., Wójcik S. 2000. Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Red. B. Sawickiej. Wyd. AR Lublin.

15.  Wilczek M. 2000. Nasiennictwo. Praca zbiorowa pod red. K.W. Duczmala i H. Tucholskiej. PWRiL, Poznań.