foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Sprawozdania

Sprawozdania z badań

« wstecz

 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej.
 2. Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach sadowniczych.
 3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi (data publikacji: 18.11.2014)
 4. Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych (data publikacji: 18.11.2014)
 5. Przetwórstwo produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi: Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów (data publikacji: 18.11.2014)
 6. Przetwórstwo produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi: Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów (data publikacji: 18.11.2013)
 7. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie i przechowywaniu zbóż ii ziemniaków (data publikacji: 19.11.2012)
 8. Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów (data publikacji: 19.11.2012)
 9. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk przy uprawie chmielu metodami ekologicznymi. (data publikacji: 19.11.2012)
 10. Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 2.12.2011).
 11. Określenie jakości zbóż ekologicznych i ich produktów pod katem zawartości mikotoksyn (data publikacji: 5.12.2010).
 12. Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 5.12.2010).
 13. Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 4.12.2009).
 14. Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 4.12.2008).
 15. Określenie występowania mikotoksyn w różnych odmianach zbóż ozimych i jarych uprawianych metodami ekologicznymi (data publikacji: 4.12.2008).