foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Historia

« wstecz

Decyzją JM Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie, prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego, zespół pracowników pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Mleko, został wydzielony z Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności i z dniem 1 stycznia 2007 roku utworzono w ramach Katedry Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów. W jego skład weszli pracownicy, którzy prowadzili wcześniej badania pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Mleko.