foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Badania

« wstecz

 

Pracownicy Zakładu Technologii Mleka i Hydrokoloidów zajmują się następującymi zagadnieniami:

 

 • właściwościami funkcjonalnymi składników żywności w tym: żelowaniem i tworzeniem pian,
 • fizykochemią układów białka-sacharydy,
 • reologią,
 • technologią serów topionych,
 • deserów mlecznych i napojów fermentowanych,
 • technologią margaryn i sosów.

 

 

NASZ SPRZĘT:

 

    »

 

  

Przykładowe osiągnięcia to:

 

 • Opracowanie metody otrzymywania polimerów/agregatów białek serwatkowych, które można używać jako substancje żelującą lub zwiększającą lepkość. Metoda ta została opatentowana w USA (trzy patenty).
 • Opracowanie technologii produkcji analogów serów topionych z dodatkiem białek serwatkowych lub ich polimerów.
 • Opracowanie technologii produkcji deserów mlecznych bez udziału polisacharydowych substancji zagęszczających i żelujących.
 • Opracowanie metody poprawy właściwości serów przy użyciu transglutaminazy.
 • Odkrycie szeregu interakcji pomiędzy białkami i sacharydami i ich wpływ na właściwości funkcjonalne białek.
 • Opracowanie nowej metody badania topliwości sera.
 • Opracowanie nowatorskiej metody otrzymywania napowietrzonych żeli z białek serwatkowych.
 • Opracowanie technologii otrzymywania deserów mlecznych przy wykorzystaniu zjawiska odwracania struktury żelu po jej zniszczeniu.