wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

  1. Stosowanie metod statystyki matematycznej w naukach przyrodniczych.
  2. Zastosowanie analizy wariancji, teorii modeli liniowych, modeli Gaussa–Markowa i Zyskinda–Martina, wielowymiarowych modeli liniowych, analizy doświadczeń biologicznych, predykcji brakujących obserwacji.
  3. Estymacja mocy preparatów stosowanych w doświadczeniach biologicznych.
  4. Modelowanie matematyczne procesów rolniczych.
  5. Badanie wielowymiarowej normalności obserwacji pochodzących z doświadczeń rolniczych.