WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

Dydaktyka:

Przedmioty ogólne:

Diagnostyka obrazowa

 
Fakultety:

Radiologia kliniczna nagłych przypadków u małych zwierząt

Badanie usg w ostrych stanach klinicznych

 

Diagnostyka obrazowa

Zalety i ograniczenia, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych technik diagnostyki obrazowej. Ochrona radiologiczna. Budowa i rodzaje aparatów rentgenowskich.  Zasady badania rentgenowskiego. Obraz zmian patologicznych w klatce piersiowej i jamie brzusznej. Metody badań kontrastowych (wady i zalety), Obraz radiologiczny kości w okresie osteogenezy i po osiągnięciu dojrzałości szkieletowej. Złamanie i gojenie kości. Choroby zwyrodnieniowe kości i stawów. Zapalenie kości. Nowotwory kości. Przygotowanie pacjenta do badania tomograficznego. Podstawy interpretacji obrazu tomograficznego. Dokumentacja przeprowadzonych badań. Aparatura, powstawanie obrazu, artefakty w badaniu ultrasonograficznym. Podstawowe zasady badania ultrasonograficznego jamy brzusznej oraz diagnostyka zmian patologicznych w jamie brzusznej. Badanie endoskopowe – instrumentarium i przygotowanie pacjenta do badania. Podstawowe zasady badania endoskopowego.

Radiologia kliniczna nagłych przypadków u małych

Zasady badania radiologicznego małych zwierząt w nagłych stanach klinicznych. Wybór właściwej metody obrazowania. Pacjent po urazie – podstawowe zasady diagnostyki obrazowej klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz części osiowej szkieletu.

Badanie usg w ostrych stanach klinicznych

Zasady przygotowania pacjenta do badania w ostrych stanach klinicznych. Specyfika tworzenia obrazu ultrasonograficznego w stanach ostrych.  Podstawowe zasady interpretacji wyników i dokumentacji badań. Wykorzystanie badań ultrasonograficznych w onkologii, w stanach pourazowych klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz zespole ostrego brzucha.

« wstecz