foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Badania

« wstecz

  • Katedra prowadzi szeroko zakrojone badania w zakresie biokonwersji polisacharydów, w tym celulozy, hemiceluloz, skrobi, inuliny do prostych związków chemicznych (etanol, cukry, kwasy organiczne), produkcji enzymów przez drobnoustroje, modyfikacji genetycznej drobnoustrojów (mutacje, fuzje protoplastów, rekombinacje genetyczne), charakterystyki i zastosowania preparatów enzymatycznych w technologii żywności.
  • Ponadto przedmiotem badań jest ocena zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności oraz wykrywanie zafałszowań żywności.