foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Badania

« wstecz

  • Izolowanie i badanie właściwości fizjologicznie aktywnych składników żywności pochodzenia roślinnego
  • Optymalizacja procesu otrzymywania roślinnych preparatów i hydrolizatów białkowo-witaminowych
  • Modyfikowanie wartości odżywczej, aktywności fizjologicznej i bioprzyswajalności składników żywności
  • Opracowanie biochemicznych wyróżników żywności o kierunkowym oddziaływaniu na organizm człowieka
  • Proteomika i peptydomika nasion roślin strączkowych
  • Biodegradowalne i aktywne opakowania żywności
  • Elicytory jako czynniki indukujące reakcje obronne u roślin