wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

Historia Katedry sięga połowy XX wieku, kiedy to w 1944 r. w ramach Wydziału Rolnego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej powołano Zakład Melioracji Rolnych, który w 1946 r. przekształcono w Zakład Inżynierii Wiejskiej. Z fakultetów rolnego i weterynaryjnego UMCS, w 1955 r. powołano Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie, a Zakład Inżynierii Wiejskiej został jednostką Wydziału Rolnego WSR. W 1957 r. w miejsce Zakładu Inżynierii Wiejskiej powołano Katedrę Melioracji Rolnych. Systematyczne rozszerzanie działalności naukowej i dydaktycznej jednostki sprawiło, że w 1970 r. Katedra przyjęła nazwę Katedry Melioracji i Budownictwa Rolniczego, wchodząc w struktury nowo utworzonego Wydziału Techniki Rolniczej. W 1973 r. w Katedrze utworzono Zakład Melioracji i Zakład Inżynierii. W 1982 r. w miejsce Katedry powołano Instytut Melioracji i Budownictwa Rolniczego z dwoma zakładami: Zakładem Melioracji i Zakładem Inżynierii Wiejskiej. Instytut przekształcono powtórnie w Katedrę Melioracji i Budownictwa Rolniczego w 1999 r., a w miejsce Zakładu Melioracji powołano Zakład Melioracji i Kształtowania Środowiska. W 2006 r. w Katedrze utworzono Laboratorium Analityki Wód i Ścieków. Utworzenie nowego kierunku studiów „Geodezja i kartografia” w 2010 r. sprawiło, że znacznie poszerzył się skład kadrowy i tematyka badawcza Katedry, która w 2012 r. zmieniła nazwę na Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, a w 2019 r. na Katedrę Inżynierii Środowiska i Geodezji. Obecnie (od 2016 r.), w Katedrze funkcjonują: Zakład Inżynierii Ekologicznej, Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej oraz Laboratorium Analityki Wód i Ścieków.

 

Kierownicy (w latach 1982–1999 dyrektorzy) jednostki: prof. dr hab. inż. Stanisław Bac (1946–1948), prof. dr inż. Stefan Ziemnicki (1948–1979), prof. dr hab. inż. Zygmunt Mazur (1979–1997), prof. dr hab. inż. Stanisław Pałys (1997–2005); dr hab. inż. Tadeusz Węgorek, prof. nadzw. UP (2005–2015), prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (od 2015 r.)

 
Kierownicy Zakładu Inżynierii Ekologicznej (wcześniej Zakładu Melioracji i Kształtowania Środowiska): prof. dr Stefan Ziemnicki (1973–1979), prof. dr hab. inż. Tadeusz Orlik (1979–2005), dr hab. inż. Tadeusz Węgorek, prof. nadzw. UP (2005–2015), prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (od 2015 r.).


Kierownicy Zakładu Geodezji i Informacji Przestrzennej (wcześniej Zakładu Inżynierii Wiejskiej i Geodezji): prof. dr hab. inż. Zygmunt Mazur (1973–1982), prof. dr hab. inż. Stanisław Pałys (1982–2005), dr hab. inż. Tadeusz Głuski (2007-2016), prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy (2016-2019), dr hab. inż. Andrzej Mazur (od 2019 r.)

 

Kierownicy Laboratorium Analityki Wód i Ścieków: dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (2006–2015), dr hab. inż. Michał Marzec (od 2015 r.)