Uchwała 12/2019-2020 z dnia 29.11.2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktora oraz wzorów dyplomu doktora habilitowanego wydawanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie