srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Historia

« wstecz

Katedra Fizyki, jako Zakład Fizyki, powstała w 1948 r. w ramach Wydziału Rolnego UMCS. Po powstaniu Wyższej Szkoły Rolniczej funkcjonowała na tym Wydziale jako Zakład Fizyki. W roku 1970, z chwilą powstania Wydziału Techniki Rolniczej (obecnie Wydziału Inżynierii Produkcji), Zakład Fizyki został włączony do tego Wydziału jako Zakład Mechaniki i Fizyki Technicznej. W roku 1992 nastąpiło przekształcenie Zakładu w Katedrę Fizyki. Od roku 2015 kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Bożena Gładyszewska. 


Od początku istnienia Katedry tematyka prac badawczych koncentrowała się wokół zagadnień agrofizycznych. Zakres prowadzonych prac obejmuje mechaniką gruntów, właściwości mechaniczne i termiczne materiałów roślinnych oraz stosowanie technik elastooptyki, holografii, ultradźwięków i spektrometrii masowej w agrotechnice.

W roku 2000 rozpoczęto w Katedrze prowadzenie prac badawczych z zakresu biofizyki. Badania te koncentrują się obecnie wokół spektrometrycznych pomiarów oddziaływania błon lipidowych z aktywnymi agregatorami oraz biofizyki karotenoidów.

Pracownicy opublikowali blisko 800 pozycji piśmiennictwa, w tym 4 monografie, 7 prac habilitacyjnych, 15 prac doktorskich, ok. 500 oryginalnych artykułów naukowych, 5 skryptów, 110 ekspertyz, 12 patentów i wzorów użytkowych, 24 recenzje prac doktorskich, 2 recenzje habilitacyjne, 1 recenzję do tytułu profesora i 1 recenzję do stanowiska profesora. Katedra Fizyki była organizatorem 4 międzynarodowych konferencji naukowych.

Katedra Fizyki współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Szczególnie aktywna współpraca utrzymywana jest z Zakładem Biofizyki UMCS w Lublinie, Instytutem Informatyki UMCS w Lublinie, Katedrą Ginekologii UM w Lublinie, Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PAN w Puławach oraz Institute of Biophysics, CNR ITC IBF w Trento (Włochy), Albert-Ludwig Uniwersitaet, Instytut fǜr Biologie I, Freiburg, Niemcy, TATA Institute of Fundamental Research Departament of Chemical Sciences, Mumbai, India.

 

Katedra Fizyki

W pierwszym rzędzie stoją (od lewej): prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski, dr hab. Agnieszka Sujak, dr inż. Agata Dziwulska-Hunek, dr inż. Anna Ciupak, prof. dr hab. Bożena Gładyszewska. W drugim rzędzie stoją (od lewej): dr Izabela Świetlicka, dr Alicja Matwijczuk,, dr Marta Arczewska, mgr Agnieszka Kornarzyńska-Gregorowicz. W trzecim rzędzie stoją (od lewej): dr Siemowit Muszyński, dr Krzysztof Kornarzyński, mgr Michał Świetlicki, mgr inż. Karolina Siedliska, dr Arkadiusz Matwijczuk, dr Grzegorz Czernel, dr hab. inż. Andrzej Stępniewski, mgr inż. Piotr Ścibak, mgr inż. Anita Kwaśniewska (doktorantka).