wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

 

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane jednostki naukowe, przemysłowe i osoby prywatne. Dostępna w Katedrze aparatura oraz wiedza i doświadczenie pracowników mogą zostać wykorzystane m.in. dla:

 

  • oceny właściwości mechanicznych (wytrzymałościowych) materiałów realizowanych na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Zwick Z020, w tym wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścinanie i innych,
  • badania właściwości reologicznych materiałów przy wykorzystaniu w/w maszyny wytrzymałościowej Zwick,
  • badania zachowania materiałów w warunkach obciążeń cyklicznych,
  • badania podatności na zagęszczanie materiałów z zastosowaniem do produkcji granulowanych mieszanek paszowych, tabletek i suplementów w postaci zagęszczonej, biopaliw w formie stałej, zagęszczonej itp.,
  • badania energochłonności rozdrabniania i granulowania,
  • badania właściwości wypiekowych mąk, wpływu parametrów procesu i dodatków na własności ciasta i pieczywa, w tym dodatków prozdrowotnych,
  • oceny jakości wyrobów piekarniczych i innych, m.in. przy wykorzystaniu testu TPA,
  • oceny rozkładu granulometrycznego cząstek przy zastosowaniu metody dyfrakcji laserowej na urządzeniu Malvern Mastersizer 3000. Szeroki zakres pomiaru cząstek od 0.01µm do 3500µm umożliwia analizę składu i zachowania cząstek o bardzo różnych własnościach i zastosowaniach.
 
 
Kontakt:
Kierownik katedry
dr hab. inż. Grzegorz Łysiak

tel: 81 461 06 89 lub 81 461 00 61 w. 105

e-mail: grzegorz.lysiak@up.lublin.pl