wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

 

Historia Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego została utworzona 12 maja 1993 r. w miejsce funkcjonującego od 1 września 1990 r. Zakładu Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego. Od chwili powołania Katedry funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Janusz Laskowski. Od sierpnia 2014 roku funkcję kierownika sprawuje dr hab. inż. Grzegorz Łysiak. Ponadto w Katedrze zatrudnionych jest 4 nauczycieli akademickich i 2 pracowników inżynieryjno-technicznych.

 

Aktualna tematyka badawcza Katedry obejmuje następujące zagadnienia:

 

• badania właściwości fizycznych i technologicznych materiałów biologicznych stosowanych w przetwórstwie spożywczym, paszowym oraz z wykorzystaniem na cele energetyczne,

• badania odporności na pękanie surowców roślinnych - ziarna zbóż,

• badania teoretyczne i empiryczne procesów rozdrabniania i aglomerowania materiałów biologicznych,

• badania procesu wypieku pieczywa z różnymi dodatkami,

• teoretyczne zagadnienia eksploatacji maszyn w przemyśle spożywczym.

 

Działalność ta skupiona jest więc wokół problematyki właściwości fizycznych i technologicznych materiałów biologicznych w powiązaniu z procesami obłuskiwania, rozdrabniania, zagęszczania, granulowania, przemiału i wypieku. Do ważniejszych prac naukowo-badawczych zrealizowanych przez pracowników Katedry można zaliczyć m.in. opracowanie technologii wykorzystania nasion rzepaku w produkcji granulowanych mieszanek paszowych, technologii obłuskiwania nasion bobiku, teoretycznych podstaw do opisu mechanizmu aglomerowania, modelu zagęszczania surowców paszowych, charakterystyki podstawowych właściwości fizycznych surowców ziarnistych i ich podatności na pękanie, rozdrabnianie i aglomerowanie. Liczne prace dotyczą wykorzystania modeli matematycznych do oceny i modelowania procesu zagęszczania i granulowania surowców i mieszanek paszowych oraz biomasy roślinnej. Obszerne badania poświęcono też związkom właściwości wytrzymałościowych i technologicznych zbóż z procesem przemiału i wypieku. W szerokim zakresie prowadzone są także prace dotyczące oceny cech jakościowych surowców i produktów zbożowych, takich jak mąka, makarony, pieczywo.