wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

 

 

badania właściwości fizycznych i technologicznych materiałów biologicznych stosowanych w przetwórstwie spożywczym,

badania odporności na pękanie surowców roślinnych – ziarna zbóż,

badania teoretyczne i empiryczne procesów rozdrabniania i aglomerowania materiałów biologicznych,

• badania podatności na zagęszczanie materiałów roślinnych w aspekcie produkcji pasz i biopaliw stałych,

badania procesu wypieku pieczywa z rożnymi dodatkami oraz ocena cech reologicznych różnych produktów spożywczych,

• badania nad optymalizacją wypieku pieczywa.
 
Zaplecze badawcze:
 

Laboratorium badań właściwości fizycznych i przetwórczych materiałów biologicznych,

Laboratorium badań właściwości wytrzymałościowych i reologicznych materiałów biologicznych,

Laboratorium badań procesu granulowania materiałów biologicznych.

 

Laboratoria wyposażone są w następujący sprzęt badawczy:

 

prototypowe stanowisko granulowania i peletowania wyposażone w granulator firmy Amandus Kahl typ L-175, wytwornicę pary typ LW 69, kondycjoner łopatkowy oraz komputerowe układy pomiarowe, pozwalające na wykonanie analizy zapotrzebowania energii (cieplnej i elektrycznej), zarówno w zależności od właściwości przerabianych materiałów, jak i parametrów techniczno-technologicznych procesu;

 

uniwersalną maszynę wytrzymałościowa Zwick Z020/TN2S (sterowaną elektronicznie, wyposażoną w komputerowy system rejestracji danych pomiarowych oraz w oryginalne oprogramowanie testXpert i Master, jak również program testXpert Advanced Edition do ogólnego badania materiałów na obciążenia cykliczne), stosowaną m.in. w badaniach procesu ciśnieniowego zagęszczania materiałów biologicznych, cech wytrzymałościowych surowców i produktów spożywczych;

 

aparaturę do badania cech jakościowych mąki (zestaw do próbnych wypieków – mieszarka, piec z komorą fermentacyjną, konsystograf do określania wodochłonności mąki, urządzenie do określania liczby opadania, zestaw urządzeń do określania wskaźnika sedymentacyjnego, miernik bieli mąki);

 

urządzenia do badań procesu rozdrabniania w tym: laboratoryjny rozdrabniacz bujakowy Coullati wyposażony w komputerowy układ do pomiaru zapotrzebowania energii na rozdrabnianie, laboratoryjny mlewnik walcowy wraz z komputerowym systemem pomiaru energii, laboratoryjny rozdrabniacz tarczowy, przemysłowy rozdrabniacz bijakowy, urządzenia do pomiaru rozkładu granulometrycznego cząstek tj. analizatory sitowe wstrząsowe i wibracyjne. Ponadto analizy rozkładu cząstek mogą być realizowane na nowoczesnym laserowym dyfraktometrze firmy Malvern Mastersizer 3000 o zakresie wymiarowym 0.01µm do 3500µm.

 

urządzenia do badań właściwości fizycznych materiałów biologicznych: aparat bezpośredniego ścinania do pomiaru właściwości ciernych materiałów sypkich, farinotom do określania szklistości ziarna, aparat do określania gęstości usypowej materiałów ziarnistych, urządzenie do określania celności i wyrównania ziarna itd.

stanowisko do analizy obrazu w skład, którego wchodzą mikroskop stereoskopowy, oświetlacz światłowodowy oraz oprogramowanie do analizy obrazu firmy Multiscan.