wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

 

Przedmioty realizowane na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

• zarządzanie infrastrukturą techniczną w przedsiębiorstwie,

• techniki komputerowe w przetwórstwie zbóż,

• eksploatacja maszyn spożywczych.

 

Przedmioty realizowane na kierunku technika rolnicza i leśna

• eksploatacja maszyn przetwórstwa spożywczego,

• produkcja przetworów zbożowych,

• przetwórstwo zbożowo-młynarskie,

• komputerowe wspomaganie eksploatacji zakładów spożywczych,

• energooszczędne technologie w przemyśle spożywczym,

• fakultet specjalizacyjny inżynieria piekarnictwa,

• problemy inżynierii zbożowe (PD),

• technologie produkcji biopaliw stałych,

• seminarium dyplomowe.

 

Przedmioty realizowane na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

• inżynieria przetworów zbożowych,

• zarządzanie i komputerowe wspomaganie eksploatacji zakładów przemysłu spożywczego,

• eksploatacja maszyn spożywczych,

• inżynieria przetwórstwa zbożowego i piekarniczego,

• komputerowe wspomaganie eksploatacji zakładów spożywczych.

 

Przedmioty realizowane na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

• analiza ryzyka,

• bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn.

 

Przedmioty realizowane na kierunku transport

• transport technologiczny w przemyśle spożywczym

 

Przedmioty realizowane na Wydziale Biologii i Hodowli zwierząt

• bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn i urządzeń

 
Tematyka realizowanych prac dyplomowych

• prace nad właściwościami mechanicznymi materiałów roślinnych,

• badania podatności na zagęszczanie materiałów roślinnych,

• badania procesu rozdrabniania i aglomerowania roślinnych materiałów ziarnistych,

• zagadnienia teoretyczne i empiryczne dotyczące piekarstwa,

• prace badawcze opierające się nad wypiekiem pieczywa z różnymi dodatkami,

• badania nad optymalizacją wypieku i oceny jakości pieczywa.

• wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn w przemyśle spożywczym