wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

 
 
Specjalność naukowo-badawcza Katedry:

  - chłodnictwo i zamrażalnictwo produktów rolniczych i żywności oraz instalacje,

  - chłodnicze przechowywanie żywności,

  - inżynieria cieplna i energetyka przemysłu spożywczego.

 

Badania i usługi świadczone przez Katedrę:

W Katedrze realizowane są następujące tematy utylitarne:

  - modelowanie cieplnych procesów konserwacji ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu chłodzenia, zamrażania i rozmrażania (uzyskany patent w zakresie sposobu pomiaru przewodności cieplnej i urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej),

  - badania i doświadczalna optymalizacja chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania produktów rolniczych i spożywczych,

  - badania temperatury i zakresu krioskopowego produktów,

  - zależność jakości w tym reologicznych i sensorycznych cech produktów i opakowań od warunków obróbki chłodniczej (uzyskany patent na temat sposobu wytwarzania materiału termoizolacyjnego),

  - charakterystyka eksploatacyjna urządzeń chłodniczych w powiązaniu z warunkami chłodniczej obróbki żywności,

  - badania i doświadczalna optymalizacja wykorzystania odwróconej fluidyzacji w inżynierii chłodnictwa (uzyskany patent na urządzenie do obróbki żywności),

  - badania jakości mrożonych ciast i pieczywa oraz obróbki chłodniczej żeli spożywczych,

  - badania wpływu dodatków (substancje prozdrowotne i ochronne, krioprotektanty) na chłodniczą obróbkę żywności wygodnej i funkcjonalnej,

  - wykorzystanie chłodzenia i zamrażania do poprawy efektywności odziarniania kolb kukurydzy i ograniczania uszkodzeń ziarna (uzyskany patent w zakresie sposobu przygotowania kolb kukurydzy do omłotu),

  - charakterystyka zdolności i energii kiełkowania nasion w obniżonej temperaturze,

  - energetyczne uwarunkowania pracy systemów technicznych przemysłu spożywczego, w tym instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (uzyskanie wzoru użytkowego na zamek elektromagnetyczny).

 
Kontakt:

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza

Tel. 81-461-06-91

e-mail: franciszek.kluza@up.lublin.pl