wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

Przedmioty realizowane na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

 1. Wymiana ciepła i masy.
 2. Zintegrowane instalacje chłodnicze.
 3. Komputeryzacja chłodnictwa.

 

Przedmioty realizowane na kierunku technika rolnicza i leśna

 1. Chłodnictwo i urządzenia chłodnicze.
 2. Techniki i procesy chłodnicze.
 3. Systemy chłodnicze.
 4. Technologia chłodnictwa żywności.
 5. Modelowanie procesów cieplnych i przepływowych.
 6. Jakość żywności mrożonej i HACCP w chłodnictwie – fakultet.
 7. Pompy ciepła – fakultet.
 8. Pomiary i modelowanie w chłodnictwie – pracownia dyplomowa.
 9. Technologie i procesy energetyczne – fakultet.
 10. Klimatyzacja przemysłowa.
 11. Chłodnictwo produktów spożywczych – studia niestacjonarne.
 12. Techniki i procesy chłodnicze – studia niestacjonarne.
 13. Systemy chłodnicze –studia niestacjonarne.

 

Przedmioty realizowane na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 1. Chłodnictwo i urządzenia chłodnicze.
 2. Inżynieria cieplna.
 3. Cieplne procesy konserwacji żywności.
 4. Logistyka i transport żywności. 

 

Tematyka realizowanych prac dyplomowych

 1. Studia nad zamrażaniem sorbetów owocowych z dodatkiem wyrobów alkoholowych.
 2. Możliwość zastosowania odwróconej fluidyzacji do zamrażania ciast pszennych.
 3. Systemy produkcji pieczywa z odroczonego wypieku o gwarantowanej jakości.
 4. Eksploatacyjna charakterystyka pracy laboratoryjnego urządzenia impingement.
 5. Wpływ wybranych dodatków na właściwości wypiekowe mrożonego ciasta kruchego.
 6. Ocena gwarantowanej jakości produkcji gastronomicznej wykorzystującej chłodnictwo i zamrażalnictwo.
 7. Wybrane zagadnienia dotyczące przechowywania mięsa mrożonego.
 8. Nowe aspekty technologiczne i mikrobiologiczne żywności głęboko mrożonej.
 9. Charakterystyka wybranych właściwości fizycznych ryżu długoziarnistego po obróbce chłodniczej.
 10. Badania wykorzystania odwróconej fluidyzacji w zamrażalniczej obróbce warzyw.
 11. Wybrane właściwości fizyczne gotowanego ryżu parboiled przeznaczonego do mrożenia.