wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

Działalność dydaktyczna Katedry Biologicznych Podstaw Techniki Żywności i Pasz obejmuje przedmioty: ogólna technologia żywności, technologia żywności, biotechnologia odnawialnych źródeł energii, zagrożenia w produkcji żywności, zarys biotechnologii, analiza instrumentalna żywności, procedury analityczne w ekoenergetyce, technologie współspalania paliw, towaroznawstwo, mikrobiologia żywności, energetyczne wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego, fizyczne właściwości surowców i żywności, gospodarka surowcami ubocznymi w przemyśle spożywczym, zarządzanie surowcami ubocznymi oraz seminarium dyplomowe i magisterskie realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji dla kierunków Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Edukacja Techniczno-Informatyczna. Ponad to przedmiot metody analizy i oceny pasz na studiach podyplomowych Technika i technologia produkcji pasz przemysłowych.